Me-säätiö on vuonna 2015 perustettu suomalainen säätiö, jonka toiminnan tarkoituksena on vähentää lasten ja nuorten sosiaalista eriarvoisuutta ja edistää yhdenvertaisuustyötä. Tavoitteenamme on, että yksikään lapsi ei jäisi yhteiskunnan ulkopuolelle.

Tuotamme kaikki mukaan ottavia yhteisötiloja sekä teknologiaa, joka mahdollistaa yhteisöjen syntymisen ja ylläpidon, toiminnan kohdentamisen ja vaikuttavuuden todentamisen. 

Uskomme, että muutos yhteiskunnassa tapahtuu, kun kumppaneillamme on syrjäytymisriskissä olevien lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin sellaisia tuotteita tai palveluita, joiden vaikuttavuus on määrällisesti tai laadullisesti mitattavissa.