FC Meltsi - vaikuttavaa jalkapalloa

Insight
3.5.2023
Helsingin Mellunmäki on kotipaikka jollekin hyvin ainutlaatuiselle. Tässä itähelsinkiläisessä kaupunginosassa toimii lasten ja nuorten jalkapalloklubi FC Meltsi, jonka kotikentältä maine hyvästä joukkuehengestä on kantanut kauas. Keväällä 2023 FC Meltsi saa kunnian toimia Palloliiton nimeämänä ehdokkaana UEFA Foundation for Children Awards -kilpailussa.

FC Meltsi on erityinen, koska sen ensimmäisen joukkueen ovat perustaneet lapset itse. He halusivat oman yhteisen harrastuksen, johon pääsisi mukaan mahdollisimman moni alueen lapsi ja nuori. Myös kouluilta kantautuvaan huoleen haluttiin vastata: luokissa oli levotonta ja moni lapsi koki yksinäisyyttä. Lajiksi valikoitui jalkapallo, universaali laji, johon on helppo hypätä mukaan, vaikkei olisi sitä aiemmin harrastanut. Lyhyessä ajassa FC Meltsi on kasvanut muutaman pelaajan toiminnasta oikeaksi 130 hengen seuraksi.

Lapset leijonalogon suunnittelijoina

FC Meltsin toiminnan lähtökohtana on mahdollistaa pitkäkestoinen ja mielekäs harrastus kaikille tasoon ja lähtökohtiin katsomatta. Haluamme lisätä suojaavia tekijöitä lapsille alueella, jossa on paljon sosiaalista eriarvoisuutta ja haavoittuvassa asemassa olevia perheitä. Tavoite oli alusta asti selvä: halusimme lisätä mielekästä tekemistä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tulevaisuususkoa. Tavoitteet ovat täyttyneet, sillä jalkapalloklubi on hitsannut pelaajia tiiviisti yhteen, parantanut heidän hyvinvointiaan ja tehnyt hyvää alueen ilmapiirille.  

Koska FC Meltsi on lasten perustama, ovat he saaneet vaikuttaa sen toiminnassa lähes kaikkeen harjoitteluaikatauluista ja säännöistä lähtien. Jopa FC Meltsin leijonalogo on lasten itsensä suunnittelema. Pelaajat voivat halutessaan myös kouluttautua Meltsin liikuntapedagogin johdolla vastuullisiin rooleihin: seuran apuvalmentajiksi ja pelinohjaajiksi.  

Pelaajilta kysytään säännöllisesti palautetta ja ajatuksia toiminnan kehittämisestä. Esimerkiksi varainhankinnassa lapset ovat keksineet hienoja aloitteita. FC Meltsin pelaajien pitämä pop-up -kioski on alueella jo ilmiö. Antirasismin ja yhdenvertaisuuden painottaminen toiminnassa on ollut yhteinen toive. Tämä johti esimerkiksi Punainen kortti rasismille -hankkeeseen osallistumiseen. Olemme saaneet todistaa käytännössä, että kun lapset saavat itse vaikuttaa heitä koskeviin asioihin, he sitoutuvat toimintaan tiiviimmin. Ylpeys omasta jalkapalloklubista on myös syvempää, kun siinä näkee oman kätensä jäljen.

FC Meltsin toiminnassa on erityisen tärkeää se, että se on helposti saavutettavaa. Treenit ovat heti koulupäivän jälkeen kävelymatkan päässä kotoa. Jalkapallotoiminta on haluttu tehdä mahdollisimman helpoksi myös Mellunmäen alueen vanhemmille, joista monella ei olisi mahdollista kuljettaa lasta treeneihin kauemmas kotoa. Joukkueidemme lapsilla on 20 eri kotikieltä, joten kiinnitämme paljon huomiota siihen, että osallistuminen ja viestintä on selkeää sekä helposti ymmärrettävää. Osallistuminen on perheille maksutonta, myös kilpajoukkueissa. Olemme saaneet tästä runsaasti palautetta: monella perheellä ei olisi mahdollista tarjota lapselle tavoitteellista harrastusta liian korkeiden hintojen vuoksi.

Kaiken takana kolme kirjainta

Lasten joukkueurheilussa valmentajalla ja hänen valmennustavallaan on äärimmäisen tärkeä rooli. Lajituntemuksen lisäksi on osattava huomioida lasten kehitysvaiheet ja fysiikka. On osattava tukea lasta kehittyvissä tunne- ja kaveritaidoissa ja autettava esimerkiksi ristiriitatilanteiden ratkomisessa ja jäsentämisessä. Yksi asia on kuitenkin ylitse muiden. Jos valmennuspäälliköltämme Mostafalta kysyy, mikä on tärkeintä lasten valmentamisessa, vastaus on selvä: ”ilo”. Siitä seuraa kaikki muu: innostus ja motivaatio lajia kohtaan, sekä vähitellen tekniset pelitaidot.  

Valmennusfilosofiamme on Mostafan käsialaa. Liikunnanopettajana hänellä on hyvä käsitys siitä, millaisin askelin lasten valmennuksen tulee edetä. Tavoitteita kohti kuljetaan pienin askelin, liikuntahaasteiden kautta, jotta matkan varrella on mahdollista kokea onnistumisen ja jaetun ilon tunteita. Haasteiden suorittamisesta kerätään pisteitä, jotka merkitään joukkueen omalle taululle. Pisteiden kertyminen taululle auttaa lasta hahmottamaan konkreettisesti alati kasvavia taitoja. Näin luodaan yhdessä onnistumisen kokemuksia: ”Näin paljon me ollaan jo opittu!”. Lapsen mielikuva itsestään osaavana ja kehittyvänä pelaajana vahvistuu. Minäpystyvyyden vahvistamisella on tutkimustenkin mukaan vaikutuksia jopa koulumenestykseen.  

Tärkeää motivaation kannalta on myös etenemisen mahdollistaminen. FC Meltsissä on jokaiselle paikka tasoon katsomatta. Kilpaurheilutoimintaan saa edetä, jos lapsi itse haluaa. Toiminta on jaettu harrastus- ja haasteryhmiin sekä kilpajoukkueisiin. FC Meltsissä saa höntsäillä, mutta väylä huipulle on olemassa: olemme intohimoisia ja tavoitteellisia lajin suhteen.

Todennetusti vaikuttavaa toimintaa

Meille erityisen tärkeää on toimintamme vaikuttavuuden mittaaminen ja arviointi. Seuraamme toiminnan tuloksia ja vaikutuksia siihen tarkoitetulla työkalulla. Tiedämme esimerkiksi, että FC Meltsin pelaajista noin 60 prosenttia on haavoittuvassa asemassa olevia lapsia. Olemme nähneet myös harrastajien hyvinvoinnissa merkittävän muutoksen: pelaajien vanhemmat kokevat, että lasten hyvinvointi on kehittynyt myönteiseen suuntaan. 96 prosenttia pelaajista kokee kuuluvansa itselleen tärkeään yhteisöön. Nämä tulokset ovat tärkeitä huomioiden seuran perustamisen alkuvaiheet ja kokemukset yksinäisyydestä.  

Tiedämme tutkimusten perusteella, että yläkouluikäisistä nuorista noin puolet lopettaa urheiluharrastuksen. Syyt ovat usein sosiaalisia: kaveri lopettaa tai hengailu kaveriporukoissa innostaa enemmän. Olemme pohtineet tätä haastetta ja luoneet ”bounce back”-rakenteita. 90 prosenttia pelaajistamme osallistuu jalkapallotoiminnan lisäksi yhteisötalomme Meltsin avoimeen toimintaan, esimerkiksi peli-iltoihin ja after school -klubeihin, joissa tehdään jotakin aivan muuta kuin lajiharjoittelua. Esimerkiksi pitsan leipominen yhdessä on hitti. Tarjolla on myös tukea koulunkäyntiin - pelaajat osallistuvatkin aktiivisesti myös päivittäisiin läksykerhoihin.  

Pyrimme lisäksi sitomaan pelaajien perheitä mukaan yhteisötalon toimintaan. Talolla on yhteisiä ruokailuja ja keskusteluiltoja viikoittain sekä mahdollisuus hankkia kierrätettyjä lastenvaatteita ja hävikkiruokaa. Tarjoamme vertaistukea vanhemmuuden haasteisiin useilla eri kielillä. Jokainen lapsi otetaan huomioon ainutlaatuisena yksilönä: perheensä ja meidän yhteisen yhteisön jäsenenä sekä tärkeänä pelaajana ainutlaatuisessa jalkapallojoukkueessamme.  

Tutustu FC Meltsin toimintaan tarkemmin täällä!