Vaikuttavuus

Työskentelemme sosiaalisen vaikuttavuuden mittaamisen parissa. Meille tämä tarkoittaa sopivan teknologian kehittämistä ja pitkäaikaisia kumppanuuksia.
Eriarvoistumista ehkäisevää toimintaa ei voi kehittää ilman laajalti hyväksyttyä sosiaalisen vaikuttavuuden määritelmää.

Olemme havainneet, miten haastavaa mittaaminen ja toiminnan näkyväksi tekeminen kolmannen sektorin toimijoille on.

Yhteisen terminologian, mittareiden, käytännön osaamisen ja sopivan teknologian puute jättää kumppanimme liian usein raportoimaan toimintansa vaikuttavuudesta ​​ihmisten hyvinvointiin ilman inhimillistä tietoa – tietoa toiminnan parissa olevista yksilöistä ja heidän kokemuksestaan.