Vaikuttavuus
Vaikuttavuus ja teknologia

Olemme tehneet vuodesta 2015 työtä erilaisten organisaatioiden kanssa voidaksemme todentaa syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan vaikuttavuutta.  

Hankkeidemme kautta on käynyt selväksi, että Suomesta ja maailmalta puuttuu yhteinen tapa mitata sosiaalisen toiminnan ja palveluiden vaikuttavuutta. Ilman laajalti hyväksyttyä määritelmää siitä, mitä sosiaalinen vaikuttavuus tarkoittaa ja kuinka sitä tulisi arvioida tai parantaa, emme voi seurata tai kehittää syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa järkevästi. Suurimpina haasteina näemme tiedon keräämisen, saatavuuden, rutiinien, osaamisen ja sopivan teknologian puuttumisen.

Ratkaisuna olemme kehittäneet Wonderhub-työkalun, joka mahdollistaa erilaisten organisaatioiden toiminnan vaikuttavuuden seuraamisen, todentamisen ja auditoinnin sen kehittämiseksi sekä esimerkiksi rahoitus- ja avustuspäätöksiä varten.

Wonderhub-työkalun teknologian edelleenkehittämistä jatkaa vuonna 2020 perustamamme peli- ja teknologiastudio Wondershop Oy. Me-säätiö toimii vaikuttavuuden arvioinnin määritelmien ja standardoinnin edistämiseksi ja Wonderhub-työkalun tuomiseksi kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön.

lue lisää

Wonderhub