Vaikuttavuus

Uskomme, että data ja teknologia auttavat luomaan tasavertaisia mahdollisuuksia. Rakennamme teknologiaa, joka tukee työssä yhdenvertaisuuden eteen.
Eriarvoistumista ehkäisevää toimintaa ei voi kehittää ilman yhteistä käsitystä vaikuttavuudesta.

Olemme havainneet, miten haastavaa hyvinvointia edistävän toiminnan mittaaminen ja näkyväksi tekeminen on.

Yhteisen terminologian, mittareiden, käytännön osaamisen ja sopivan teknologian puute jättää kumppanimme liian usein raportoimaan toimintansa vaikuttavuudesta ​​ihmisten hyvinvointiin ilman inhimillistä tietoa – tietoa toiminnan parissa olevista yksilöistä ja heidän kokemuksestaan. Tähän tarpeeseen syntyi data- ja vaikuttavuustyökalumme Melvio.