Esittelyssä kollegamme Melvio – näin hyvä työ saadaan näkyväksi

Insight
17.10.2023
‍Sitouttaako jalkapallo- vai kokkikerho paremmin? Tavoittaako toimintamme varmasti meille tärkeää ydinkohderyhmää eli kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia, nuoria ja perheitä? Miten aktiivisimmin osallistuneiden hyvinvointi on muuttunut?

Muun muassa näihin kysymyksiin lasten, nuorten ja perheiden talo Meltsi tarvitsi vastauksia, kun toimintaa haluttiin kehittää vaikuttavammaksi.

Vuodesta 2020 toiminut Meltsi on alusta alkaen pyrkinyt kehittymään dataan perustuen. Nopeasti kuitenkin huomasimme, että luotettavaa dataa oli työlästä ja hankalaa kerätä ilman sopivaa työkalua. Siksi lähdimme Me-säätiössä ratkaisemaan tarvetta ja rakentamaan itse teknologiaa työn vaikutusten arviointiin.

Melvio on raportoinnin huippuosaaja

Vaatimukset teknologialle olivat selvät: tarvitsimme alustan, joka keräisi ja kokoaisi kaiken tavoittavuus- ja vaikuttavuustiedon eli osallistujamäärät, osallistumisaktiivisuuden, tavoittavuuden ja osallistujien hyvinvoinnin muutokset. Kehitimme data- ja vaikuttavuustyökalu Melvion, joka täyttää nämä kaikki tarpeet – ja vielä hitusen enemmän! Tervetuloa uusi kollegamme, huippua saada sinut mukaan! 💜

Melvio on osoittautunut raportoinnin huippuosaajaksi, jonka avulla Meltsin dataosaaminen vahvistui kertaheitolla. On helpompaa tehdä tietoisia päätöksiä toiminnan resursoinnista, tulevaisuuden suunnasta ja johtamisesta, kun näemme lukuina päivittäisen toimintamme vaikutukset sekä siinä tapahtuvat muutokset pidemmällä aikavälillä.

Meltsissä dataan on nojattu monet kerrat: Lukujen avulla olemme esimerkiksi huomanneet, että järjestämämme jalkapallotoiminta FC Meltsi sekä tavoittaa että sitouttaa lapsia, joilla on tutkimusten kautta tunnistettuja syrjäytymistä ennakoivia riskitekijöitä. Tiedon avulla olemme panostaneet FC Meltsin toimintaan entisestään ja siten lisänneet tekemämme työn merkityksellisyyttä. Ja tästä jos mistä olemme innoissamme!

Mitattu hyöty motivoi ja auttaa kehittämään toimintaa

Data- ja vaikuttavuustyökalu Melvio mahdollistaa tavoitteellisen sekä tuloksiin tähtäävän työskentelyn ja auttaa seuraamaan tavoitteiden toteutumista. Työkalu kokoaa yhteen kaiken oleellisen tiedon, jota lasten, nuorten tai perheiden parissa työskentelevä toimija tarvitsee työnsä arvioimiseen ja kehittämiseen sekä siitä raportoimiseen.

Työkalun avulla voidaan tarkastella esimerkiksi kävijämääriä, sitoutuneisuutta, tavoittavuutta, kävijöiden hyvinvoinnin muutoksia sekä kustannuksia. Tulokset toimivat myös vakuuttavana datana, kun toiminnalle haetaan ulkopuolista rahoitusta.

Sen lisäksi, että Melvio auttaa tekijöitä kehittämään toimintaansa entistä paremmaksi, työkalu antaa tekijöille faktaa tehdyn työn tärkeydestä. Osallistujien positiivinen palaute ja hyvinvoinnin parantuminen motivoi työntekijöitä ja kannustaa heitä jatkamaan. Organisaatiot voivat hyödyntää järjestelmää myös asettamalla datapohjaisia numeerisia tavoitteita omalle tekemiselleen. Kuinka innostavaa ja ennen kaikkea palkitsevaa!

Standardoidun mittariston ansiosta Melvio tuo työn tuloksiin myös vertailtavuutta muiden samankaltaisten toimijoiden kesken. Niinpä eri toimijat voivat sparrailla ja oppia toisiltaan.  

Melvio yhteisön rakentajana

Melvio auttaa järjestöjä myös hallitsemaan yhteisöään paremmin. Työkalun avulla voidaan tarkkailla eri toimintojen osallistujamääriä ja analysoida yhteisön jäsenten osallistumisaktiivisuutta. Tämä auttaa ymmärtämään, mitkä tapahtumat ovat suosituimpia ja mikä saa yhteisön jäsenet aktiivisiksi.

Lisäksi vaikuttavuustyökalu mahdollistaa tehokkaan viestinnän yhteisön jäsenten kanssa. Työkalun avulla järjestötoimijat voivat lähettää sähköposteja ja tekstiviestejä jäsenilleen helposti ja nopeasti. Viestien avulla voidaan tiedottaa tulevista tapahtumista, kutsua yhteisön jäseniä osallistumaan ja jakaa tärkeää tietoa.

Melvio auttaa siis myös parantamaan yhteisön jäsenten sitoutumista: Kun jäsenet saavat tietoa ja ovat tietoisia järjestön toiminnasta, he todennäköisemmin osallistuvat tapahtumiin ja pysyvät aktiivisina. Monella kumppanillamme onkin tapana ilahduttaa sadatta kertaa käyneitä kävijöillä jollain kivalla yllätyksellä. Aktiivinen kävijöiden sitoutuminen puolestaan johtaa parempaan vaikuttavuuteen ja tuloksiin.

Melvio auttaa tekemään päätöksiä

Kaiken kaikkiaan Melvio on erinomainen apuväline toimijoille, jotka he haluavat mitata ja seurata työnsä vaikuttavuutta, hallita yhteisöään ja kehittää toimintaansa. Tämän kaiken avulla Melvio auttaa organisaatioita saavuttamaan parempia tuloksia.

Meltsin avulla vaikutus nähdään: Melvio antoi dataa, minkä avulla yhteisötalon tekemistä on suunnattu jo pitkään oikeaan suuntaan. Meltsiläisten hyvinvoinnissa tapahtunut muutos on kannustava esimerkki. Datan avulla on myös tullut ilmi, että etenkin FC Meltsin pelaajilla kokemus turvallisesta aikuisesta omassa elämässä on kohentunut 73 prosentista 89 prosenttiin.

Nämä muutokset ovat merkittäviä niin meidän kuin kohderyhmämmekin kannalta. Vaikka hienoihin tuloksiin on jo päästy, kehitystyö jatkuu. Datan avulla Meltsin on mahdollista muuttua aina vain vaikuttavammaksi ja merkityksellisemmäksi.

Yhteiskunnan resurssien niukentuessa on entistä tärkeämpää, että pystymme osoittamaan ennaltaehkäisevän työn vaikutukset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Näin voimme varmistaa toiminnan jatkuvuuden myös tulevaisuudessa.

Jos siis kaipaat organisaatioosi datavelho Melviota eli kollegaa, jonka avulla voitte todentaa työnne vaikuttavuuden ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, laita viestiä! Kuulemme mielellämme juuri teidän toiminnastanne ja kerromme, miten Melvio voisi olla huikea rekrytointi helpottamaan juuri teidän arkeanne!

Melviosta on moneksi – tätä kaikkea vaikuttavuustyökalu tarjoaa lasten ja perheiden parissa toimiville tahoille:

  1. Auttaa kuuntelemaan yhteisöä, kehittämään toimintaa ja johtamaan tiedolla: Työkalun tarjoaman datan avulla voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä organisaation resurssien kohdentamisesta ja tulevaisuuden suunnasta.
  1. Vapauttaa työntekijöiden aikaa raportoinnista siihen kaikkeen tärkeimpään eli ihmisten kohtaamiseen.
  1. Auttaa osoittamaan toiminnan vaikutuksen uskottavasti sidosryhmille ja rahoittajille.
  1. Helpottaa yhteisön ymmärtämistä ja rakentamista sekä parantaa yhteisön jäsenten sitoutumista.
  1. Auttaa vertailemaan toimintaa ja sparrailemaan muiden saman alan toimijoiden kanssa.

Lataa tästä ilmainen opaskirja vaikuttavuuden mittaamiseen

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää Melviosta! 💜