Data- ja vaikuttavuustyökalu Melvio

Ota yhteyttä
Onnistutko työssäsi luomaan tasavertaisia mahdollisuuksia lapsille, nuorille ja perheille?

Melvion avulla keräät vertailukelpoista tavoittavuus- ja vaikuttavuustietoa suoraan osallistujilta. Melvio on työkaverisi ketterään tiedonkeruuseen, tiedolla johtamiseen, raportointiin sekä yhteisönhallintaan. Yhteisen mittariston mukaan kerätyn datan avulla kehität toimintaa, kohdennat resursseja ja teet hyvän työn näkyväksi.  
Datan avulla toiminnan kehittäminen helpottuu, tiimien johtamisesta tulee tavoitteellisempaa ja rahoittajille viestimisestä vakuuttavampaa.

Melvio on hyödyllinen kaikille organisaatioille, jotka edistävät toiminnassaan yhdenvertaisuutta. Kehitämme Melviota yhdessä kumppaneidemme kanssa, jotka toteuttavat tai rahoittavat lapsille, nuorille ja perheille suunnattua toimintaa: järjestöjen, julkisen sektorin sekä säätiöiden kanssa.

Analyysin pohjana on käytetty laajaa tutkimusaineistoa. Pyrimme luomaan yhteistä mittaristoa kaikille lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleville organisaatioille. Järjestelmän ytimessä on yksilön tietosuoja ja turvallisen teknologian teknisestä työstä huolehtii oma teknologiatiimimme.

Järjestelmä on saanut alkunsa todellisesta tarpeesta ymmärtää oman lasten ja perheiden talomme Meltsin vaikutus Helsingin Mellunmäen alueen yhteisön ja yksilöiden hyvinvointiin.
Tausta- ja
hyvinvointidata
Säännöllinen, yhtenäiseen mittaristoon perustuva tausta- ja hyvinvointitiedon keruu
Yhteisönhallinta
Kävijäseuranta, viestintä ja yhteisön hallinnointi
Analyysit ja raportit
Kattavat raportit toiminnan tavoittavista kävijöistä, demografiasta, käyntitiheydestä ja hyvinvoinnin kokemuksesta
Järjestelmä