Millaista dataa keräämme: kurkistus Me-säätiön yhteisötalossa kerättyyn tietoon

Insight
20.3.2024
Kehitimme maailman pohjoisimmalla metroasemalla uuden sosiaalisen ja teknologisen innovaation. Datatyökalumme Melvio syntyi omasta tiedonjanostamme, mutta palvelee nykyään monia muita lasten ja nuorten kanssa toimivia. Alla oleva video havainnollistaa, millaista tietoa Melviosta saa irti.

Keväällä 2020 avasimme lasten ja perheiden talo Meltsin tukemaan Mellunmäen lapsiperheiden ohueksi jäänyttä palveluverkkoa. Meltsissä pääsemme vaikuttamaan suoraan lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn alueella, jossa on paljon kasautunutta huono-osaisuutta.

Meltsin toimintaan osallistui alusta lähtien kävijöitä hyvin erilaisista taustoista ja tarpeista. Halusimme ymmärtää, keitä kävijät olivat, mistä, miksi ja miten usein he Meltsissä kävivät ja ennen kaikkea: miten Meltsin toiminta lisäsi heidän hyvinvointiaan.

Uskoimme, että kävijöiden osallisuuden kokemus kasvaa ja hyvinvointi lisääntyy vain, jos he sitoutuvat toimintaamme ja se on heistä mielekästä. Tiedon keräämiseksi meille ei riittänyt pelkkä kynä, paperi ja kävijämäärien laskeminen sekä havainnointi. Kuin vaivihkaa huomasimme kehittävämme omaa data- ja vaikuttavuustyökalua. Ajan saatossa tuo työkalu sai nimenkin: Melvio.

Tänä päivänä Melvio on oman Meltsimme lisäksi käytössä kymmenillä lasten ja nuorten parissa työskentelevillä järjestöillä. Lisäksi sitä käyttävät esimerkiksi lajiliitot, urheiluseurat ja partion lippukunnat. Seuraavaksi teknologia tulee käyttöön myös kuntiin. Melviota voidaan esimerkiksi hyödyntää arvioimaan kuntien kautta koordinoitavan Harrastamisen Suomen mallin vaikuttavuutta ja sitä, miten se tavoittaa heikommassa asemassa olevia lapsia.

Data kuulostaa vähän jännittävältä – mutta onko se sitä?

Melvio poikkeaa monista vaikuttavuuden arviointiin kehitetyistä mittareista siinä, että sillä kerätään dataa suoraan osallistujilta tai – osallistujien ollessa alle 13-vuotiaita – heidän huoltajiltaan. Jokainen Melviota tiedonkeruuseen käyttävä organisaatio puolestaan saa käyttöönsä koontisivut, joista voivat nähdä millaista dataa osallistujilta kertyy.

Melvio on käytössä monenlaisilla organisaatioilla, joista kaikilla ei kenties ole aikaa tai valmiuksia tehdä Melvion datasta pidemmän aikavälin yhteenvetoja ja tulkintoja. Siksi päätimme tarjota Melviota pisimpään käyttäneille järjestöille niiden viime vuodesta valmiiksi pureskellun koosteen.

Vuosikoosteessa yhteisötalojen vuoden hyvä työ on helposti silmäiltävissä ja ymmärrettävissä. Koosteesta Melviota käyttävät järjestöt näkevät, miten heidän toimintansa on kehittynyt ja muuttunut vaikuttavammaksi ajan saatossa. Kooste sisältää esimerkiksi tietoa siitä:

- Minkälainen toiminta tavoitti heikommassa asemassa olevia lapsia, nuoria ja perheitä
- Miltä postinumeroalueelta toimintaan osallistuttiin eniten ja useimmin
- Osallistuiko toimintaan säännöllisimmin uudet kävijät vai sellaiset, jotka olivat jo pitkään olleet mukana.

Melviosta on ajan saatossa paljastunut myös erinomainen työkaveri raportointiin. Esimerkiksi STEAlle tehtäviin tuloksellisuusraportteihin se tuottaa oivallista tietoa. Melvio avaa kynää ja paperia paremmin myös osallistujien taustoja, ilman että kenenkään yksityisyydensuoja vaarantuu. Melvion avulla erilaiset lasten ja nuorten parissa työskentelevät voivat kasvattaa ymmärrystään siitä:

- Tavoittaako toiminta erilaisista perhetaustoista tulevia – eli myös heitä, joilla on suurempi riski jäädä syrjään
- Miten eri taustoista tulevat sitoutuvat toimintaan ja miten toiminta vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa
- Miten osallistujien elämissä toteutuu suojaavia tekijöitä, eli tekijöitä, jotka lisäävät turvaa, hyvinvointia ja osallisuuden tunnetta.

 Tältä Melviolla kerätty tieto käytännössä näyttää oman yhteisötalomme näkökulmasta! Kurkkaa videolta miltä vuosi 2023 näytti Meltsin vuosikoosteessa.


Melvion vuosikooste on otettu lämmöllä vastaan. Mietimme jatkuvasti, miten voimme tarjoilla dataa kiinnostavalla ja hyödyllisellä tavalla erilaisille, lasten ja nuorten parissa työskenteleville tahoille.

Toivomme, että Melvio auttaa erilaisia organisaatioita hahmottamaan oman hyvän työnsä ja näkemään myös sen pitkän tähtäimen vaikutukset – myös yksilön tasolla. Samalla organisaatiot saavat hyviä työkaluja toimintansa kehittämiseen sekä siihen, miten saada myös heikommassa asemassa olevat lapset ja nuoret mukaan.

Voisiko Melvio tukea sinunkin työtäsi lasten ja nuorten parissa? Lue lisää!