Työkalu vaikuttavuuden arviointiin

Wonderhub-työkalu sai alkunsa vuonna 2020, kun Me-säätiön omassa Me-talo Meltsissä ryhdyttiin kehittämään järjestelmää, jonka avulla olisi mahdollista tuntea kävijät ja toiminnan vaikutus. Tavoitteena oli mahdollistaa reaaliaikainen kävijäseuranta, jäsenyhteisön kehittäminen ja toiminnan kohdentaminen ydinkohderyhmälle. Näin talon tiimi pystyisi arvioimaan toiminnan vaikuttavuutta laadullisesti ja määrällisesti sekä todentamaan sitä tarvittaessa muille toimijoille, esimerkiksi rahoituspäätöksiä varten.

Wonderhubin avulla mikä tahansa toimija voi objektiivisesti tarkastella syrjäytymistä ehkäisevän toimintansa tavoittavuutta sekä vaikutusta. Wonderhub on suunniteltu avoimia kohtaamispaikkoja ja yhteisötiloja varten, joissa toiminnan tavoitteet liittyvät eriarvoistumisen vähentämiseen.

Järjestelmänä Wonderhub on tietosuojattu pilvipohjainen työkalu, joka on kehitetty kävijäseurantaan, tiedon analysointiin, yhteisön hallinnointiin ja vaikuttavuusdatan seurantaan ja todentamiseen.

Wonderhubin avulla voidaan:

- Rekisteröidä asiakkaita ja kävijöitä
- Seurata vierailuaktiivisuutta
- Rekisteröidä kävijöitä jäseniksi
- Kartoittaa jäsenten taustatekijöitä ja hyvinvointia
- Seurata toiminnan kautta saavutettua muutosta ja tarkastella tavoittavuutta ja vaikuttavuutta