Syrjäytyminen
Näin ajattelemme syrjäytymisestä

Me-säätiön tehtävänä on ehkäistä lasten ja lapsiperheiden syrjäytymistä. Uskomme, että tehokkain tapa vähentää eriarvoistumista on puuttua ylisukupolviseen huono-osaisuuteen.

Vakavassa ylisukupolvisessa syrjäytymisriskissä arvioidaan Suomessa olevan 20 000 lasta tai nuorta. Ongelmat tunnistetaan, mutta huono-osaisuuden kasautumista ja pitkittynyttä köyhyyttä ei ole pystytty katkaisemaan.

Me autamme palveluntarjoajia ja -tuottajia tekemään toiminnastaan saavutettavaa, kohdistettua ja todennettavasti vaikuttavaa. Uskomme, että kun saamme syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja perheet arkea tukevien palveluiden piiriin - oman yhteisön jäseniksi, harrastamaan ja toimimaan, näemme mitattavan positiivisen muutoksen heidän hyvinvoinnissaan. Työskentelemme nyt tuodaksemme työkaluja tavoitteen toteuttamiseksi ja todentaaksemme oman hypoteesimme.