Hallitus ja toimitusjohtaja

Me-säätiötä johtaa hallitus, joka huolehtii, että säätiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty, ja että säätiön sääntöjenmukainen tarkoitus toteutuu. Hallitus määrittelee säätiön strategian.

Me-säätiön toiminnasta vastaavat säätiön toimitusjohtaja ja hallitus.

Säätiön toimitusjohtaja
Tiina-Maija Toivola

Hallitus
Ilkka Paananen, puheenjohtaja
Sirkku Soini, varapuheenjohtaja
Saara-Sofia Sirén, jäsen

Tilintarkastaja
Säätiön tilintarkastajana toimii KHT Kirsi Aromäki.