Syrjäytyminen

Edistämme yhteisöjä rakentamaan suojaa syrjäytymiseltä
Syrjäytyminen on monisyinen ilmiö, jonka ymmärtämisessä ja määrittelyssä olemme perustamisestamme lähtien olleet vahvasti mukana. Näemme Me-säätiön roolin ratkomassa ilmiötä ennaltaehkäisevän työn kautta tuottamalla ja edistämällä suojaavia tekijöitä sekä toimintaa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

Lähestymme aihetta laaja-alaisesti – emme yritä poistaa ongelmaa kerralla, vaan keskitymme tuomaan arkeen hyviä asioita, joiden uskomme vaikuttavan suojaavasti pitkällä tähtäimellä. Tällaisia arjen tärkeitä asioita ovat muun muassa vanhemmuuden tukeminen, mahdollisuus harrastaa, turvallinen aikuinen, palveluiden oikea-aikaisuus ja saavuttavuus sekä mahdollisuus työkokemuksiin.

Emme rajoita toimintaamme vain tietyt syrjäytymisriskit täyttäville lapsille ja perheille, vaan uskomme että yhteiskunnan ulkopuolelle jääminen ehkäistään varmistamalla, että jokainen lähtökohdistaan riippumatta saa mahdollisuuden toimia aktiivisesti yhdessä kaikille avoimen ja yhteisen yhteisön jäsenenä. Datan ja teknologian avulla tunnistamme joukosta ne, jotka ovat eniten tuen tarpeessa ja varmistamme erityisesti heidän huomioimisensa osana yhteisön toimintaa.