Tavoitteemme

Me olemme säätiö, jonka mielestä maailmassa ei pitäisi olla ’meitä’ tai ’heitä’. On vain me.

Tavoitteemme on vähentää lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä ja eriarvoistumista Suomessa. Jokaisella lapsella ja nuorella pitäisi olla taustastaan riippumatta tasavertaiset mahdollisuudet turvalliseen kasvuun ja kehitykseen sekä hyvään elämään. Säätiömme tarkoitus on tuottaa konkreettisia ja tuloksellisia ratkaisuja lasten ja nuorten syrjäytymisongelman poistamiseksi. Lisäksi tuemme ympäristönsuojelua Suomessa.

Perustajamme Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja ovat molemmat sarjayrittäjiä, jotka ovat olleet mukana perustamassa muun muassa Supercell- ja Sumea-peliyrityksiä sekä rahoittamassa suomalaisia kasvuyrityksiä Lifeline Ventures -rahaston kautta.

Me-säätiö on rekisteröity keväällä 2015.

Säätiömme visio on, että vuonna 2050 ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta tai nuorta.

Miten toimimme?

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan investoimalla kunnianhimoisiin ratkaisuihin, joilla tavoitellaan merkittävää ja mitattavaa vaikutusta, tuottavuutta, innovatiivisuutta sekä pysyvää muutosta.

Haastamme itsemme löytämään tehokkaampia, ihmisten arjen tarpeet huomioivia toimintamalleja. Haluamme tuottaa tuen, palvelut ja yhteisön sinne, missä vaikeimmassa asemassa olevat lapsiperheet, lapset ja nuoret elävät arkeaan.

Uskomme, että rohkeasti kokeilemalla on mahdollista löytää keinoja, jotka tekevät visiostamme todellisuutta. Kaikessa tekemisessämme teemme näkyväksi vaikutukset – myös kustannusvaikuttavuuden.

Haluamme myös ottaa riskejä, sillä vastaamme toiminnastamme vain itsellemme.

Suomessa on mahdollista ratkaista syrjäytymisongelma mutta siihen tarvitaan uutta ajattelua ja rohkeutta kokeilla mikä toimii, ja mikä ei.

Vastuullinen sijoittaminen

Me-säätiön sijoitustoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota sijoitustoiminnan vastuullisuuteen. Perinteisten taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden valinnassa korostuvat yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa (Environmental, Social, Governance, ESG).

Me-säätiö voi myös toimia sijoittajana SIB–hankkeissa (Social Impact Bond, SIB), joilla tavoitellaan positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia varsinaisten sijoitustuottojen lisäksi. Mahdollisten ulkoisten varainhoitajien valinnassa painotetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamista osana varainhoitajan sijoitusprosessia. Varainhoitajilta myös edellytetään YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittamista.

Me-säätiö edistää vastuullisen sijoittamisen periaatteita sijoitustoiminnassa ja verkostoituu muiden alan toimijoiden kanssa.

Hallitus ja toimitusjohtaja

Me-säätiötä johtaa hallitus, joka huolehtii, että säätiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty ja että säätiön sääntöjen mukainen tarkoitus toteutuu. Hallitus määrittelee säätiön strategian.

Hallitus on nimittänyt Me-säätiön toimitusjohtajaksi Ulla Nordin 1.12.2015 alkaen. Me-säätiön toiminnasta vastaavat säätiön toimitusjohtaja ja hallitus.

Säätiön toimitusjohtaja
Ulla Nord

Hallitus
Ilkka Paananen, puheenjohtaja
Mikko Kodisoja, varapuheenjohtaja
Sirkku Soini

Tilintarkastaja
Säätiön tilintarkastajana toimii KHT Heidi Vierros.

Jäsenyydet

Olemme Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen. Neuvottelukunta on apurahoja jakavien säätiöiden ja rahastojen yhteistyöelin, ja sen jäsenet noudattavat hyvää säätiötapaa.