Social Impact Bond

Vaikuttavuusinvestoiminen on ollut viime vuosina vahvasti kasvussa oleva uudenlainen sijoitus-, rahoitus- ja toimintamalli.

Social Impact Bond (SIB) eli tulosperusteinen rahoitussopimus on yksi vaikuttavuusinvestoimisen keinoista. Suomeksi sanottuna vaikuttavuusinvestointi tarkoittaa yksityisen pääoman suuntaamista toimintaan, joka saa aikaan sekä taloudellista tuottoa että mitattavaa hyvinvointi- tai ympäristöllistä hyötyä.

SIB-mallia voidaan hyödyntää erityisesti edistävän ja ehkäisevän toiminnan näkökulmasta silloin, kun julkinen sektori haluaa maksaa nimenomaisesti tuloksista.

Miksi SIB?

SIB-mallin tuominen Suomeen on yksi painopistealueistamme. Tavoitteenamme on jatkossa rahoittaa lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtäviä erilaisia hankkeita myös SIB-mallin kautta. Suomen ensimmäiseen SIB:iin osallistuminen on ollut tärkeää, uraauurtavaa työtä. Näin saamme myös uusia hankkeita liikkeelle.

Mikä SIB on?

Social Impact Bond on työkalu, jonka avulla julkinen sektori pystyy valitsemaan parhaiten toimivat innovaatiot ja laajentamaan niiden soveltamista.

SIB-mallissa on kyse tulokseen perustuvasta sopimuksesta. Tulospalkkio eli sopimuksessa määritelty taloudellinen korvaus maksetaan vain onnistuneen toiminnan tuloksista, jotka tavallisimmin tarkoittavat myös taloudellista säästöä lähtötilanteeseen verrattuna. Ilman tulosta (ja sen aikaan saamaa säästöä) julkisella sektorilla ei ole tulospalkkion maksuvelvollisuutta. Toiminnan mahdollistava sijoittaja kantaa siis taloudellisen riskin kokonaan tai osittain yhdessä ko. palveluntuottajan kanssa.

Uuden mallin avulla on mahdollista parantaa toiminnan asiakaslähtöisyyttä, poistaa innovaatioiden esteitä sekä tehdä ennaltaehkäiseviä investointeja hyvinvointihyötyjen ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Näihin tavoitteisiin päästään, kun julkista rahoitusta suunnataan vain sellaisiin innovaatioihin, joiden vaikutukset on osoitettu riittävän tiukoilla tulosmittauksilla.

Mitä SIB tarkoittaa palveluntarjoajalle?

Palveluntarjoajalle tulosperusteinen rahoitusmalli tarjoaa vakaan ja monivuotisen rahoituspohjan. Jos palvelumalli osoittautuu tulokselliseksi, palveluntarjoajalla on hyvät mahdollisuudet toiminnan laajentamiseen.

Mitä SIB tarkoittaa sijoittajalle?

Sijoittaja mahdollistaa sijoituksellaan toiminnan, jonka tulokset joutuvat siis tiukan arvioinnin kohteeksi. Jos toiminta on tuloksellista, se saa julkisella sektorilla aikaan myös mitattavaa taloudellista säästöä. Tulosperusteinen rahoitussopimus – ja vaikuttavuusinvestoiminen laajemminkin – kiinnostaa sijoittajia, joiden tavoitteena on saada taloudellisen tuoton lisäksi aikaan mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä.