Mikä on Me-talo?

Me-talo on yhteisöllinen tila, joka kokoaa alueen kaikenikäiset ihmiset ja toimijat lisäämään yhdessä asuinalueen hyvinvointia. Me-taloissa järjestetään innostavaa tekemistä, tarjotaan harrastuksia, luodaan koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia, luodaan kaupunkilaisten toiveista ja tarpeista nousevia kokeiluja ja ratkaisuja. Pystytämme yhteistyökumppaniemme kanssa Me-taloja eri puolille Suomea – nyt niitä on jo seitsemän!


Me-talo
– paikka, jossa rakennamme yhdessä myönteistä tulevaisuutta

Rakennamme yksi talo kerrallaan parempaa tulevaisuutta, jossa kenenkään ei tarvitse jäädä yksin ja syrjäytyä. Tarjoamme Me-taloissa jokaiselle paikan osallistua, innostua, harrastaa, olla iloksi ja hyödyksi sekä edetä koulutus- ja työllisyyspoluilla.

Me-säätiö kutsuu parhaaksi tunnistamansa yhteistyökumppanit pystyttämään Me-taloja eri puolille Suomea – kuntiin ja asuinalueille, joihin Me-taloja eniten tarvitaan.

Tuotamme yhdessä kumppaniemme kanssa kaikille avoimen ja helposti saavutettavan yhteisöllisen toimintatilan. Kokoamme alueen asukkaat ja eri toimijat – julkiset palvelut, järjestöt ja yritykset – kehittämään toimintaa, joka nousee ihmisten omista toiveista ja tarpeista. Me-talo tarjoaa alueen kaikille toimijoille uudenlaisen kokeilujen alustan.


Me-talo on asuinalueen yhteisöllinen keskus

Uskomme, että vaikuttavin tapa katkaista lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymiskierre on tuottaa yhdessä toimintaa, joka tavoittaa kaikki ja innostaa osallistumaan. Yhdessä tekeminen, oppiminen, harrastaminen ja liikkuminen luovat merkityksellistä arkea. Me-taloissa tapahtuu koko ajan, ja kaikki ovat tervetulleita tuottamaan Me-taloon ohjelmaa.

Me-talon työote perustuu vahvaan vuoropuheluun alueen asukkaiden kanssa, dialogisuuteen. Luotamme käytännön tekemiseen ja uudenlaisiin kokeiluihin. Kokeilemalla erilaisia toimintoja, ryhmiä, palveluja ja harrastustoimintaa voimme arvioida, ovatko kehitetyt ratkaisut tehokkaita syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Jos ovat, niin hienoa. Elleivät tuota haluamaamme vaikutusta, mietitään jotain uutta, ja kokeillaan uudelleen.

Ajattelemme, että yhdessä alueen asukkaiden kanssa onnistumme edistämään kaikkien hyvinvointia. Seuraamme ja arvioimme jatkuvasti, teemmekö oikeita asioita ja olemmeko oikealla tiellä syrjäytymisen vähentämiseksi. Emme pelkää ottaa riskejä, emmekä epäonnistua, koska vain rohkeasti kokeilemalla voimme löytää tehokkaita ja vaikuttavia ratkaisuja, auttaa ja tukea toisiamme.

Me-talossa jokaisen tarpeilla ja toiveilla on merkitystä ja kaikenlaista tekemistä arvostetaan. Pyrkimyksenä on, että Me-taloissa kehitetyt ideat kasvavat itseään ja aluettaan suuremmiksi ratkaisuiksi syrjäytymistä vastaan.

Lisätietoja: Me-talojen ohjelmajohtaja Tom Tarvainen

Suomessa on jo seitsemän Me-taloa, joita toteuttavat seuraavat organisaatiot:
Fingerrroosin säätiö, 09 Helsinki Human Rights, Nicehearts, Yhteisökeskus, Tampereen kaupunki ja MLL.

 


© 2018 Me-säätiö. Me-säätiö®, Me-koulu®, Me-talo® ja me.-logo ovat Me-säätiön tavaramerkkejä.