Mikä Me-koulu on?

Me-koulu, jossa jokaisella on tulevaisuus

Haluamme varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa kouluvuosien aikana riittävät tiedot ja taidot, jotta hän voi rakentaa myönteistä tulevaisuutta. Siksi olemme alkaneet yhdessä kuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa kehittää Me-koulu®-konseptia. Me-koulu edistää oppilaiden ja heidän perheidensä hyvinvointia sekä vähentää syrjäytymistä.

Me-koulu on peruskoulu, jossa yksikään lapsi tai nuori ei syrjäydy. Jokainen oppilas saa riittävän tuen koulunkäyntiin sekä valmiudet peruskoulun jälkeiseen koulutukseen ja työllistymiseen – hyvään arkeen.

Yhteistyöllä syrjäytymistä vastaan

Me-koulussa oppilaat, opettajat, huoltajat ja lähiyhteisö toimivat tiiviisti yhdessä. Kehitämme toimintamalleja, joiden uskomme vähentävän oppilaiden syrjäytymistä ja parantavan koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Pyrimme siihen, että jokainen oppilas saa onnistumisen kokemuksia sekä tarvitsemansa tuen riittävän aikaisin. Oppilaille tarjotaan mielekästä tekemistä myös koulupäivän jälkeen. Me-koulussa rehtorilla ja kaikilla opettajilla on riittävät valmiudet ja työkalut oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen. Perheille ja huoltajille luodaan mahdollisuus osallistua aktiivisesti kouluyhteisön toimintaan. Nuorten hyvinvointia seurataan keräämällä siitä jatkuvasti tietoa.

Me-koulu® luo kestävää toimintamallia, jolla varmistetaan, ettei yksikään nuori syrjäydy peruskoulussa. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa kukaan ei syrjäydy yhdessäkään suomalaisessa koulussa.

Kehitystyö on käynnistetty yhteistyössä Lohjan ja Espoon kaupunkien kanssa vuonna 2017. Kunnissa työstä vastaavat Me-koulu-kehittäjät. Lisäksi mukana on joukko yhteistyökumppaneita sekä kansallinen ohjausryhmä.

Me-koulu-konseptin ensimmäiset pilotit toteutetaan Lohjalla ja Espoossa vuosina 2017–2019. Pilottikouluissa arvioidaan jatkuvasti toiminnan tuloksia ja vaikuttavuutta. Tavoitteena on osoittaa, että kouluyhteisön resurssien uudenlaisella kohdistamisella voidaan parantaa oppilaiden hyvinvointia.

 


© 2018 Me-säätiö. Me-säätiö®, Me-koulu®, Me-talo® ja me.-logo ovat Me-säätiön tavaramerkkejä.