Me-koulu Lohja

Lohjan kaupunki on käynnistänyt Me-koulu -kehittämisen neljässä alakoulussa ja yhdessä yläkoulussa Järnefeltin alueella. Mukana pilotissa ovat Karjalohjan, Maksjoen, Rauhalan, Ristin ja Järnefeltin koulut.

Tavoitteena on kehittää yhdessä kouluyhteisön ammattilaisten, oppilaiden, huoltajien, kaupungin työntekijöiden ja lähialueen toimijoiden kanssa toimintamalli, joka vähentää kestävästi syrjäytymistä ja sen aiheuttamia kustannuksia.  

Lohjalla on syyskuusta 2017 alkaen toiminut koulujen tukena tiimi, jossa toimivat koordinaattori Ira-Maria Gordin ja Me-koulu -kehittäjät Sanna Asikainen ja Aija Lund.

Syksyllä 2017 Lohjalla on käynnistetty useita syrjäytymiskehityksen vähentämiseen tähtääviä projekteja:

  • Hiljainen välitunti: Oppilaille tarjotaan täysin hiljainen ja rauhoittava hetki keskellä koulupäivää.
  • Turvallisten aikuisten lisääminen kouluissa: Jokainen oppilas saa riittävästi turvallisia kohtaamisia koulupäivän aikana esimerkiksi välitunneilla, oppitunneilla, koulumatkoilla ja retkillä. Toiminnassa ovat mukana Martat, vanhempainyhdistykset, nuorisotoimi, huoltajat, lastensuojelu, seurakunta ja kotiseutuyhdistys.
  • Mindfulness- ja rentoutushetket: Oppilaille ja opettajille tarjotaan mindfulness- ja rentoutushetkiä, jotka auttavat rauhoittamaan mieltä, olemaan läsnä ja keskittymään.
  • Me-vanhempien teemaillat: Teemailloissa kannustetaan vanhempia kehittämään ja toimimaan yhdessä Me-kouluissa.
  • Tsemppijakso: Tsemppijakso tukee yksittäistä oppilasta positiivisen pedagogiikan keinoin. Jakson aikana pyritään vahvistamaan oppilaan itsetuntoa ja auttamaan oppilasta löytämään omia vahvuuksiaan. Opettaja tekee tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa koko jakson ajan.
  • Työnohjaukset ja -valmennukset opettajille: Vapaaehtoisten työnohjausten avulla pyritään lisäämään työhyvinvointia, tutkitaan ammatillista kasvua ja osaamista sekä kehitetään yhteistyötä työpaikalla.
  • Vaikeudet ja vahvuudet –kysely, Vava (Strengths and Difficulties Questionare, SDQ): Kyselyn avulla saadaan tietoa oppilaan hyvinvoinnista arviointikeskustelun yhteydessä. Kyselyn tulosten avulla voidaan oppilaalle antaa oikeaa tukea nopeammin. Vava-kysely sijoitetaan Wilmaan, josta siihen pääsevät vastaamaan opettaja, oppilas ja huoltaja.
  • Me-tunnit: Tavoitteena on lisätä oppilaiden tunne- ja tietoisuustaitoja, vaikuttamista, yhteistoimintataitoja, vahvuuksia ja laaja-alaisen osaamisen taitoja. Me-tunnit lisäävät myös opettajien oppilaantuntemusta, käsitystä oppilaiden kokonaishyvinvoinnista sekä tarjoavat mahdollisuuden oppituntien ulkopuoliseen yhteisöllisyyteen.
  • LORRi: LORRi-menetelmän (luottamus, oppi, ryhmä ja rajat) tavoitteena on auttaa opettajaa löytämään arjesta jatkuvasti toistuvat asiat, joihin systemaattisesti vaikuttamalla oppilaan ja koko luokan hyvinvointiin voidaan vaikuttaa. LORRi-menetelmä on Antti Harjunmaan ja ylöjärveläisten luokanopettajien kehittämä.