Me-koulu Lohja

Lohjan kaupunki on käynnistänyt Me-koulu -kehittämisen neljässä alakoulussa ja yhdessä yläkoulussa Järnefeltin koulualueella. Mukana pilotissa ovat Karjalohjan, Maksjoen, Rauhalan, Ristin ja Järnefeltin koulut.

Tavoitteena on kehittää yhdessä kouluyhteisön ammattilaisten, oppilaiden, huoltajien, kaupungin työntekijöiden ja lähialueen toimijoiden kanssa toimintamalli, joka vähentää kestävästi syrjäytymistä ja sen aiheuttamia kustannuksia.  

Lohjalla on syyskuusta 2017 alkaen toiminut koulujen tukena tiimi, jossa toimivat koordinaattori Ira-Maria Gordin ja Me-koulu -kehittäjät Sanna Asikainen ja Marja Weckroth-Karjalainen.

Lohjan Me-kouluissa on käynnistetty useita projekteja, joilla tähdätään oppilaiden ja henkilöstön hyvään ja turvalliseen koulupäivään yhteistoiminnassa henkilöstön, eri asiantuntijoiden ja kehittäjien kanssa:

 • K-0: Aseman lasten kehittämä toimintamalli, jossa tavoitteena kiusaaminen 0 ja selvittämättömiä konflikteja 0.
  Menetelmässä kehitetään uusia keinoja moniammatillisen ryhmän kanssa erityisesti monimutkaisiin ja pitkittyneisiin kiusaamistapauksiin yhteistyössä perheiden kanssa.
 • Hiljainen välitunti: Oppilaille tarjotaan täysin hiljainen ja rauhoittava hetki keskellä koulupäivää.
 • Turvallisten aikuisten lisääminen kouluissa: Jokainen oppilas saa riittävästi turvallisia kohtaamisia koulupäivän aikana esimerkiksi välitunneilla, oppitunneilla, koulumatkoilla ja retkillä. Toiminnassa ovat mukana mm. vanhempainyhdistykset, Virkkalan MLL, Etelä-Lohjan SPR, Virkkalan VPK, Virkkalan Tarmo ry, Virkkalan tulentekijät ry, nuorisotoimi, huoltajat, lasten ja perheiden palvelut, seurakunta ja kotiseutuyhdistys.
 • Me-vanhemmat: Kaikkien me-koulujen vanhempainyhdistykset tapaavat säännöllisesti. Järjestämme teemallisia vanhempainiltoja ja dialogisia tapaamisia, tavoitteena saada vanhempia kehittämään ja toimimaan yhdessä Me-kouluissa.
 • Tsemppijakso: Rauhalan koulussa syntynyt tsemppijakso tukee yksittäistä oppilasta positiivisen pedagogiikan keinoin. Jakson aikana pyritään vahvistamaan oppilaan itsetuntoa ja auttamaan oppilasta löytämään omia vahvuuksiaan. Opettaja tekee tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa koko jakson ajan.
 • Vertaismentorointi opettajille: mentorointien avulla pyritään lisäämään työhyvinvointia, tutkitaan ammatillista kasvua ja osaamista sekä kehitetään yhteistyötä työpaikalla.
 • Vaikeudet ja vahvuudet –kysely, Vava (Strengths and Difficulties Questionare, SDQ): Kyselyn avulla saadaan tietoa oppilaan hyvinvoinnista arviointikeskustelun yhteydessä. Kyselyn tulosten avulla voidaan oppilaalle antaa oikeaa tukea nopeammin. Vava-kysely sijoitetaan Wilmaan, josta siihen pääsevät vastaamaan opettaja, oppilas ja huoltaja.
 • Me-tunnit: Tavoitteena on lisätä oppilaiden tunne- ja tietoisuustaitoja, vaikuttamista, yhteistoimintataitoja, vahvuuksia ja laaja-alaisen osaamisen taitoja. Me-tunnit lisäävät myös opettajien oppilaantuntemusta, käsitystä oppilaiden kokonaishyvinvoinnista sekä tarjoavat mahdollisuuden oppituntien ulkopuoliseen yhteisöllisyyteen.
 • LORRi: (luottamus, oppi, ryhmä ja rajat) tavoitteena on auttaa opettajaa löytämään arjesta jatkuvasti toistuvat asiat, joihin systemaattisesti vaikuttamalla oppilaan ja koko luokan hyvinvointiin voidaan vaikuttaa. LORRi-menetelmä on Antti Harjunmaan ja ylöjärveläisten luokanopettajien kehittämä.
 • Me-toiminta: Me-toiminta -kokeilu tarjoaa alakouluilla kerran viikossa koulun jälkeen ilmaista ja vapaaehtoista, mielekästä vapaa-ajan toimintaa lapsille. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä alueen toimijoiden ja koulun henkilökunnan voimin. Me-toiminta pitää sisällään myös koulujen loma-aikoina kouluilla tapahtuvaa toimintaa.