Me-koulu Helsinki

Me-säätiö on yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa käynnistänyt Me-koulu-ohjelman kolmessa pilottikoulussa: Laakavuoren ala-asteella, Malmin peruskoulussa sekä Kannelmäen peruskoulussa.

Yhdessä kouluyhteisöjen ja lähialueen toimijoiden kanssa rakennetaan kouluihin syrjäytymisen vastaisia toimintamalleja. Kehittämistyössä keskitytään erityisesti lisäämään koulujen oppilaiden harrastusmahdollisuuksia, kutsutaan perheet yhä vahvemmin osaksi kouluyhteisöä ja pyritään varmistamaan jokaiselle oppilaalle turvallinen aikuinen.