Tietoa meistä
 • Toimintakertomus
 • Hallitus ja toimitusjohtaja

  Me-säätiötä johtaa hallitus, joka huolehtii, että säätiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty, ja että säätiön sääntöjen mukainen tarkoitus toteutuu. Hallitus määrittelee säätiön strategian.  Me-säätiön toiminnasta vastaavat säätiön toimitusjohtaja ja hallitus.

  Säätiön toimitusjohtaja
  Annastiina Salminen

  Hallitus
  Ilkka Paananen, puheenjohtaja
  Mikko Kodisoja, varapuheenjohtaja
  Sirkku Soini

  Tilintarkastaja
  Säätiön tilintarkastajana toimii KHT Heidi Vierros.
 • Vastuullinen sijoittaminen

  Me-säätiön sijoitustoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota sijoitustoiminnan vastuullisuuteen. Perinteisten taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden valinnassa korostuvat yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa (Environmental, Social, Governance, ESG).

  Me-säätiö voi myös toimia sijoittajana SIB–hankkeissa (Social Impact Bond, SIB), joilla tavoitellaan positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia varsinaisten sijoitustuottojen lisäksi.

  Mahdollisten ulkoisten varainhoitajien valinnassa painotetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamista osana varainhoitajan sijoitusprosessia. Varainhoitajilta myös edellytetään YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittamista.

  Me-säätiö edistää vastuullisen sijoittamisen periaatteita sijoitustoiminnassa ja verkostoituu muiden alan toimijoiden kanssa