SUHO-tutkimushanke

Ylisukupolvista huono-osaisuutta kartoittava tutkimus etsii ratkaisuja syrjäytymiskierteen pysäyttämiseksi

Hankkeessa tutkitaan sukupolvesta toiseen siirtyvän huono-osaisuuden ilmiötä, minkälaiset tapahtumat johtavat syrjäytymiseen. Tutkimus- ja kehittämishankkeessa analysoidaan huono-osaisuuteen johtavia peruspolkuja ja analysoidaan vanhemmilta lapsille siirtyviä huono-osaisuuden mekanismeja.  Samalla etsitään uusia toimintamalleja huono-osaisuuden torjumiseksi ja syrjäytymiskierteiden katkaisemiseksi. Tutkimushanketta johtaa Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari.

Aikuissosiaali- ja lastensuojelupalveluiden käyttäjien elämänkulkuja kartoitetaan yli sukupolvien. Näin voidaan tutkia huono-osaisuuden kasautumista ja myönteisiin siirtymiin liittyviä tapahtumia. Erityistä huomiota kiinnitetään tapahtumiin, jotka ovat heikentäneet elämänmahdollisuuksia.

Emme tiedä vielä tarpeeksi siitä, mitkä ovat tehokkaimpia syrjäytymisen vastaisia toimenpiteitä

”Hanke on tärkeä lisä aiempaan huono-osaisuuden notkelmiin kohdistuvaan tutkimukseen. Tiedämme jo varsin paljon, mitä elämä näissä notkelmissa on, mutta emme tiedä tarpeeksi siitä, mistä ihmiset niihin tulevat ja miten niistä pääsee pois”, toteaa hanketta johtava professori Saari.

Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin, Espoon, Kuopion ja Vantaan kaupunkien kanssa. Ensisijaisena aineistona käytetään aikuissosiaalityön ja lastensuojelun asiakkaiden elämäkerrallisia haastatteluja, jonka lisäksi hyödynnetään erilaisia asiakirja- ja rekisteriaineistoja.  Ylisukupolvinen huono-osaisuus -hankkeen tutkimustuloksista kuullaan hankkeen loppuraportin valmistuessa alkusyksystä 2018.

Me-säätiö haluaa löytää tehokkaimmat keinot

”Pitkittynyt huono-osaisuus ja syrjäytyminen ovat vakavia ongelmia Suomessa, ja Me-säätiö haluaa olla mukana niiden ratkaisemisessa. Uskomme, että hanke tuo arvokasta tietoa uusien, tehokkaampien mallien kehittämiseksi erityisesti meille tärkeillä alueilla eli lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymisen ehkäisemisessä”, Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord sanoo.