Miten syrjäytymisriski voidaan tunnistaa tehokkaammin?

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tunnistaminen ja ohjaaminen palveluihin tarvitsee tuekseen tutkimustietoa. Kelan ja Me-säätiön uusi datavisualisointi tarjoaa työkalun tiedon analysoimiseen.

Kela ja Me-säätiö ovat kehittäneet tiedon visualisointiin Etuuspolut-työkalun, jonka avulla voidaan havainnollistaa ja analysoida nuorten riskiä päätyä pitkäaikaisesti eri toimeentuloturvaetuuksien saajaksi.

– Työkalun avulla voi helposti nähdä, kuinka todennäköistä on, että vuonna 2014 etuuksia saanut nuori saa etuuksia vielä vuonna 2017, sanoo erikoistutkija Antti Veilahti Kelasta.

Riskien tarkastelu etuuksittain, ikäryhmittäin ja sukupuolen perusteella paljastaa mielenkiintoisia yhteyksiä.

–  Työkalun avulla selviää esimerkiksi, että nuorilla naisilla lapsen saaminen lisää riskiä päätyä pitkäaikaisesti toimeentulotuen asiakkaaksi. Miehillä riski sen sijaan pienenee lapsen saamisen myötä, kertoo tutkimustiimin päällikkö Karoliina Koskenvuo Kelasta.

Samoin työkalu osoittaa, että nuorilla, jotka saivat työttömyysturvaa pitkäaikaisesti vuonna 2014, on huomattavan suuri riski saada sitä pitkäaikaisesti myös vuonna 2017. Riski on muihin nuoriin verrattuna 10-kertainen. Nuoren pudottua pois työelämästä takaisin pääseminen on hankalaa ja voi kestää vuosia.

Riskien tunnistaminen auttaa tukemaan nuoria ajoissa

Etuuspolut-työkalussa hyödynnetään Kelan tilastotietoja, joiden perusteella voidaan tunnistaa, millaisia väyliä pitkin nuoret siirtyvät eri toimeentuloturvaetuuksille.

Nuoruus on merkittävä siirtymävaihe elämässä lapsuudesta aikuisuuteen, opintoihin ja työelämään. Valtaosalla nuorista siirtymävaiheeseen ei liity huomattavia ongelmia. Osa nuorista jää kuitenkin jo hyvin varhain syrjään jatko-opinnoista ja työelämästä.

– Kelassa on käynnissä tutkimushanke, jossa selvitetään nuorten riskiä syrjäytyä. Tavoitteenamme on selvittää, miten voimme tunnistaa ja tukea ajoissa nuoria, jotka tarvitsevat tehostettuja palveluita ja etuuksia, Karoliina Koskenvuo kertoo.

Me-säätiö hyödyntää tietoa vaikuttavien ratkaisujen kehittämiseksi. Tehtävänä on tavoittaa riskissä olevat nuoret oikea-aikaisesti ja kannustaa heitä rakentamaan kestävä tulevaisuuden polku. Vaikuttavinta syrjäytymisen vastaista työtä on saada jokainen nuori mukaan yhteiskunnan toimintaan – kouluttautumaan ja löytämään itselleen työpaikka.

 

Lisätietoja:

Etuuspolut-visualisointityökalu http://data.mesaatio.fi/etuuspolut/

Kelan Tutkimusblogi: Riskit näkyviin – tutkimustieto auttaa ehkäisemään nuorten syrjäytymistä 

Erikoistutkija Antti Veilahti, Kela, puh. 050 550 6309,etunimi.sukunimi@kela.fi

Tutkimustiimin päällikkö Karoliina Koskenvuo, Kela, puh. 050 552 2157, etunimi.sukunimi@kela.fi