Auta antamalla auttaa

Helsinki kilpailee New Yorkissa kansainvälisestä osallisuuspalkinnosta toukokuussa. Me-säätiön kanssa rakennettu ratkaisu opettaa, että hyvät ratkaisut lähtevät ihmisen ymmärtämisestä.

Cities of Service on yli kahdensadan yhdysvaltalaisen kaupungin verkosto, joka keskittyy ratkaisemaan ongelmia vapaaehtoistoiminnan ja kansalaistoiminnan keinoilla. Hyvien ratkaisujen jakamiseksi järjestö jakaa tänä vuonna ensimmäistä kertaa Engaged Cities Awardin, jonka arvo on 100 000 dollaria. Palkinto jaetaan kaupungille, joka on onnistunut ottamaan kansalaiset mukaan merkittävän yhteiskunnallisen ongelman ratkaisuun.

Helsinki on valittu yli sadan kaupungin joukosta kymmenen parhaan joukkoon. (Voit tutustua muihin kaupunkeihin täällä) Helsingin hakemus oli kaupungin, Me-säätiön, nuorten ja järjestöjen kanssa yhdessä rakennettu Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke. Hankkeessa etsitään tehokkaita ja levitettävissä olevia ratkaisuja, joilla voidaan tasavertaistaa maahanmuuttajanuorten asemaa.

Hankkeen toimintamalleista eniten huomiota ovat myös kilpailussa saaneet:

  1. Buddyshool yläluokkalaiset tarjoavat vapaaehtoistoimintana vertaisopetusta koulussaan nuoremmille – jo 36 Buddyschoolia käynnissä, joissa 570 vertaisopettajaa ja 1100 oppilasta
  2. Job’d: mobiilisovelluksen kautta välitettyä palkattua tuntityötä nuorille, joilla ei ole työkokemusta. Katso video: Viime vuoden aikana tarjoutui 15 000 tuntia työtä nuorille ikäihmisten apuna ja tapahtumissa. Tänä vuonna ennuste on 40 000 tuntia työtä yhteensä 900 nuorelle.

Ohjelmat ovat lähteneet räjähdysmäisellä innostuksella käyntiin. Ne ovat poikkeuslaatuisia myös kansainvälisesti. Tämä ei ole sattumaa. Opit tähän mennessä voi tiivistää seuraavasti:

  1. Ymmärrä ongelma ennen ratkaisua: Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeessa käytettiin noin vuosi palvelumuotoiluun ennen kuin toimintatavat päätettiin. Ymmärrystä lisättiin haastatteluilla, lukemalla tutkimuksia ja tuomalla ihmisiä yhteen. Yhdessä nuorten, heidän perheidensä ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa kehitettiin ideoita ratkaisuiksi tunnistettuihin ongelmiin. Kokeiluvaiheen aikana hylättiin monia hyviä ideoita, jotka eivät toimineet käytännössä. Menetelmätyötä ohjasi palvelumuotoilutoimisto Palmu.
  2. Päätä onnistumisen mittarit ennen ratkaisua: Hyvin tyypillistä yleishyödyllisessä työssä on, että kaikin keinoin pyritään näkemään arvokas työ onnistumisena. Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeessa päätettiin ennen kunkin kokeilun aloittamista, millä onnistumista mitataan. Myös rahoittajat – Me-säätiö ja Helsingin kaupunki – kannustivat toteamaan rehellisesti, jos jokin ei toimi.
  3. Älä uhriuta: Aivan hankkeen alkuvaiheessa tehdyissä haastatteluissa törmättiin monien maahanmuuttajien kokemukseen, että heihin suhtauduttiin joko uhkina tai uhreina. Aivan alkuvaiheessa toimintaperiaatteeksi päätettiin, että kaiken tekemisen pitää vahvistaa myönteisiä kohtaamisia ja myönteistä kertomusta monikulttuurisesta Helsingistä. Lisäksi päätettiin, että maahanmuuttajanuorten itsensä tulee olla tekemässä ratkaisuja, ei niiden kohteina.
  4. Vahvista taitoja: Hyvin suuri osa maahanmuuttajatyöstä lähtee liikkeelle asenteiden muuttamisesta. Työtä ohjaa ajatus ihmisestä järkiperustaisena toimijana, jonka on ensin muutettava ajattelutapaansa ja vasta sen jälkeen toimintaansa. Hankkeessa on toimittu toisin. Olemme keskittyneet luomaan tekemistä, johon voi tulla mukaan monista syistä. Olemme todistaneet, että yhteisessä toiminnassa syntyneet ihmissuhteet muuttavat asenteita.
  5. Anna mahdollisuus auttaa: Harva meistä haluaa olla toisten varassa. Samaan aikaan meillä kaikilla on taitoja. Aristoteleen ajatus hyvästä elämästä on mahdollisuus käyttää taitojaan oman yhteisönsä hyväksi. Tämä ohjaa myös Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanketta. Buddyschoolissa teini-ikäiset vahvistavat omia taitojaan auttamalla muita. Job´dissa nuoret vähentävät ikäihmisten yksinäisyyttä tai auttavat kassin kantamisessa samalla, kun he hankkivat itselleen työkokemusta.

Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeen menestys perustuu siihen, että se murtaa perinteisen vapaaehtoistoiminnan ajatuksen auttajasta ja autettavasta. Se ei määrittele toista vahvaksi ja toista heikoksi, vaan tarjoaa mahdollisuuden auttaa itseäänkin olemalla toisille avuksi.

Tommi Laitio

Vieraskynän kirjoittaja on Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja. Laitio käynnisti Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeen Me-säätiön toimitusjohtajan Ulla Nordin kanssa ja toimii hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. (Tommi Laition kuva: kuvaaja Veikko Somerpuro)

Hankkeesta voi kysyä lisää projektipäällikkö Irma Sippolalta irma.sippola@hel.fi tai lukea lisää tästä.

Vieraskynä 2.5.2018