Voisivatko algoritmit auttaa nuorisotyöttömyyden poistamisessa? 

Noodin algoritmi kertoo syötettyjen tietojen perusteella nuorelle sopivimmat polut miljoonista vaihtoehdoista – mutta päätös tulevaisuudesta – se on aina nuoren oma.

Keskellä vuoden 2017 kesää heräsi kysymys: Miksi emme hyödyntäisi Suomen erityistä vahvuutta – maailman parhaita rekistereitä? Tilastokeskuksen aikasarjoista voi löytää kaikkien suomalaisten ammatti-, toimiala-, työttömyys-, toimeentulo- ja koulutushistoriaa 30 vuoden ajalta. Elämme aikakaudella, jolloin teknologiaa hyödynnetään lähes kaikilla aloilla.

Ehkä mekin voisimme tehdä hullun kokeilun?

Teimme analyysiä vaikuttavimmista keinoista nuorisotyöttömyyden ehkäisemiseksi. Ostimme miljoonia ja miljoonia rivejä THL:n ja Tilastokeskuksen kattavia aineistoja. Haastattelimme nuoria oppilaitoksissa ja ohjaamoissa. Nuoret opettivat meille, että katse on suunnattava yhä varhaisempaan vaiheeseen. Olennaisinta olisi löytää ratkaisuja perusastetta suorittavien nuorten toiveisiin. Jotain konkreettista ja erilaista tulevaisuuden suunnittelun avuksi. Nuoret eivät halunneet valmiita vastauksia. He halusivat avukseen työkalun, joka on moderni ja tarjoaa konkreettista apua tulevaisuuden valintoihin. Sellaisen, jota voi käyttää omaehtoisesti myös koulun ulkopuolella.

Tilastomalli toteutuneiden faktojen perusteella

Nuorten edellyttämää konkretiaa varten tarvittiin dataa. Noodia varten kehitetty tietomalli perustuu pääosin Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston ja sijoittumispalvelun loistaviin aineistoihin. Näiden aineiston poikkeuksellisuus perustuu siihen, että pystyimme saamaan jokaisesta täysi-ikäisestä suomalaisesta tarkat tiedot. Tiedot, jotka eivät ole vain arvioita, vaan toteutunutta faktaa. Tietomallimme ehdoton vahvuus on se, että se ei ole otanta. Se on 4,5 miljoonan perusjoukon täysaineisto, sisältäen kaikkien suomalaisten tulo-, koulutus-, ammatti-, toimiala -, ikä- ja sukupuolitietoja vuosilta 2011–2015. Vain näin pystyimme muodostamaan koulutus- ja urapolkujen analyysin.

Koulutus kannattaa aina – mutta kuinka paljon kunkin tutkinnon osalta?

On yleisesti tunnettu tosiasia, että koulutus on sen suorittajalle kannattava investointi tulevaisuuteen.  Syksyllä 2017 julkaisimme analyysin siitä, että korkeakoulutetut tienaavat jopa miljoona euroa enemmän kuin kouluttamattomat. Julkaisimme videon Eläketurvakeskuksen mikrosimulaation pohjalta, jossa ennustettiin 1995 syntyneiden tulojen kehitystä 2013–2055 koulutusasteen mukaan.

Noodin polkujen valinta

 

Visualisaatiossa havainnollistimme koulutuksen merkitystä suhteessa odotettavissa olevaan työuraan. Havaitsimme, että erityisesti nuorten näkökulmasta erilaisten koulutuspolkujen vaikutukset odotettavissa oleviin tuloihin voivat toimia merkittävänä motivointina tulevaisuuttaan pohtiville perusasteen opiskelijoille.

Tämän innoittamana rakensimme keväällä 2018 Noodi-sovelluksen keskeisimmät toiminnallisuudet kolmen vaiheen ympärille:

  • Nuori syöttää sovellukseen oman osaamisensa ja koulutuksensa
  • Noodi tarjoaa nuorelle sopivia ammatteja
  • Noodi viitoittaa eri koulutuspolkuja kertoen jokaisen siirtymän palkka- ja työllisyysvaikutuksen

Ensimmäisessä vaiheessa kysymme nuorilta mikä heille on tärkeää, mikä kiinnostaa ja mitä he osaavat. Toisessa vaiheessa algoritmi tarjoaa nuorelle sopivimpia ammattivaihtoehtoja, mutta jätämme nuorelle valinnanvapauden. Ei algoritmi voi koskaan tietää, mitä valintoja nuoren pitäisi tehdä, mutta se voi auttaa häntä valitsemaan oikein. Viimeisimmässä vaiheessa näytämme nuorelle, kuinka paljon jokainen yksittäinen koulutussiirtymä lisää odotettavissa olevia tuloja ja parantaa työllistymisen todennäköisyyksiä.

Vuorovaikutus säästää vääriltä valinnoilla

Viimeisimmän Nuorisobarometrin mukaan keskeisin syy koulutuksen keskeyttämiseen on väärä koulutusala. Vuorovaikutus voi auttaa nuorta oikean koulutuspolun metsästyksessä. Kun nuori on löytänyt sovelluksesta kiinnostavimmat koulutus- ja urapolut, nuori voi tallentaa ne ja käydä keskustelua niistä vanhempiensa, opinto-ohjaajien tai nuoriso-ohjaajien kanssa.

Kaikista olennaisinta on kuitenkin nuoren oma päätös. Kestävimmät ovat ne opintopolut, jotka perustuvat nuorten omiin toiveisiin, osaamiseen ja arvoihin.

Me-säätiö

Uutinen 11.4.2018