Vamos Turku – hanketerveisiä

Oikein tarjottu tuki saattaa nuorta myönteistä tulevaisuutta päin

Vamos Turku aloitti toimintansa tammikuussa 2015, kun Me-säätiö ja Turun kaupunki lähtivät yhteisesti rahoittamaan toimintaa. Tavoitteeksi asetettiin mm. lastensuojelun asiakkuuksien tarpeen väheneminen Turussa ja työote Vamoksessa onkin ollut pitkälti ennaltaehkäisevä. Pariin toimintavuoteen mahtuu erilaisia yksilö- ja ryhmävalmennuksen muotojen kokeiluja, joista osa on koettu toimiviksi rakenteiksi. Tämän pohjalta nykyinen Vamos Turun toiminta tällä hetkellä pyörii.

Vamoksessa toimii erilaisia ryhmävalmennuksia, kuten 12–15-vuotiaille nuorille kerran viikossa kokoontuva Messi-ryhmä, jonka tavoitteena on mm. vahvistaa nuorten sosiaalisia taitoja, itsetuntoa, aktiivista toimijuutta ja osallisuutta. Tammikuussa 2017 uutena ryhmänä Vamoksessa aloitti matalan kynnyksen päiväryhmä Rytmi 16–24-vuotiaille nuorille. Ryhmä kokoontuu kolme kertaa viikossa neljä tuntia kerrallaan. Ryhmän kohderyhmänä ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret ja tavoitteena on, että n. puolen vuoden aikajänteellä nuorille muodostuisi kestävä polku opiskeluun tai työelämään. Lisäksi Vamos Turku toteuttaa muita ryhmiä yhteistyössä koulujen ja järjestöjen kanssa sekä nuorille että heidän vanhemmilleen. Tulevista suunnitelmista voisi mainita syksylle 2017 suunnitteilla olevan alueellisen ryhmän toteuttaminen Turun Perno-Pansion alueelle, jossa ryhmän tukikohtana toimisi Me-säätiön Me-talo. Ryhmä on suunnattu 11–12 -vuotiaille sekä heidän vanhemmilleen ja toteutusta lähdetään suunnittelemaan yhdessä Pansion alakoulun, Me-talon, Vamoksen ja Kota – lasten ja nuorten hyvinvointi ry:n kanssa.

Nuori ei ole irrallinen yksikkö vaan usein koko perhe tarvitsee tukea

Vamoksen työntekijät ovat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia, joilla on aiempaa työkokemusta kuntoutuksesta, nuorten kanssa työskentelystä tai opiskeluun ja työllistymiseen liittyvien asioiden käsittelystä. Ammattilaisten tekemä työ mahdollistaa sen, että yhteistyö erilaisten viranomaisten ja yhteistyötahojen – kuten kaupungin ja järjestöjen kanssa sujuu kitkattomasti. Valmennustyössä keräämme nuoren ympärille hänen tarvitsemansa tukiverkoston ja otamme tähän työhön mukaan tarvittavat tahot. Varsinkin nuorimpien asiakkaidemme kohdalla korostuu perheiden kanssa tehtävän työn merkitys. Nuori ei ole irrallinen yksikkö omasta perheestään ja usein koko perhe tarvitsee tukea.

Vamoksen toiminta on otettu Turussa positiivisesti vastaan, mutta palveluidemme löytyminen on vienyt oman aikansa. Nuorten ohjautuminen on käynnistynyt odotettua hitaammin ja kohderyhmän tunnistamisessa on jouduttu yhteistyökumppaneiden kanssa hieman hiomaan oikeita linjoja. Vamoksen työryhmä on tehnyt pitkäjänteistä työtä työotteemme tunnetuksi tekemisessä ja tämä työ alkaa nyt kantaa hedelmää. Ilolla olemme pistäneet merkille, että Vamos Turku on löydetty! Parhaimman palautteen tästä olemme saaneet, kun nuoret ovat itse ottaneet yhteyttä – usein kaverinsa suosituksesta.

Ei irrallista tekemistä vaan yhdessä verkostojen kanssa

Työmme ei onnistuisi ilman toimivia yhteistyöverkostoja. Toimimme aktiivisesti sekä viranomaisten että järjestökentän kanssa ja olemme mm. mukana erilaisissa nuorten asioita käsittelevissä työryhmissä. Omien työntekijöiden osaamista pyrimme jatkuvasti lisäämään, mutta myös käytämme aktiivisesti hyväksi muiden toimijoiden osaamista. Merkittäviä yhteistyötahojamme ovat mm. koulut, lasten ja nuorten poliklinikat, Turun kaupungin hyvinvointi-, sivistys- ja vapaa-aikatoimiala, Me-talo, Turun Tyttöjen talo ja Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry.

Uutinen 17.5.2017