Tulot, tuet ja tulevaisuus

Tulojen ja tukien järkevä yhteensovittaminen on monille kotitalouksille lähes mahdoton tehtävä. Me-säätiön ja THL:n tulolaskuri on pyrkimys tehdä monimutkainen sosiaaliturvan kokonaisuus ymmärrettäväksi. 

Sosiaaliturvaa uudistettaessa on tärkeää ymmärtää, kuinka tulonsiirtojärjestelmä toimii. Me-säätiö ja THL julkaisevat tulolaskurin kotitalouksien palkkojen, etuuksien ja verotuksen tarkastelemiseksi. Kyseessä on ensimmäinen työkalu, jolla voi tarkastella laajasti kotitalouden tulojen muodostumista.

Työkalun avulla voi katsoa, miten sosiaaliturvan ja ansiotulojen yhteensovittaminen onnistuu. Laskuri visualisoi käyttäjän valitseman elämäntilanteen mukaiset tulot vuosien 1994–2018 verotus- ja sosiaaliturvalainsäädäntöjen mukaan. Työkalu antaa asiantuntijoiden ja tutkijoiden lisäksi myös tavallisille suomalaisille mahdollisuuksia kokeilla, miten tulonmuodostus voi muuttua elämäntilanteen vaihtuessa.

Tulojen hallintaan tolkkua

Tulonsiirrot eivät ole yksinkertainen kokonaisuus. Niillä on oma erityinen roolinsa eri elämäntilanteissa. Lapsiperheet saavat eri etuuksia kuin lapsettomat kotitaloudet. Työttömillä, opiskelijoilla ja eläkeläisillä on omat ensisijaiset etuutensa. Mutta on tyypillistä, että kotitaloudet saavat yhtä aikaa useampaa etuutta. Lähes yhtä tyypillistä on se, että perheet eivät tiedä, miten yksittäiset työkeikat vaikuttavat käytettävissä oleviin tuloihin.

Yksilön työllistymisen näkökulmasta kaksi asiaa on ylitse muiden: riittävä koulutus ja monipuolinen työkokemus. “Paras sosiaaliturvajärjestelmä on sellainen, joka on yksilölle niin ennustettava ja läpinäkyvä, että yksittäisten työmahdollisuuksien vastaanottaminen kannattaa aina”, kertoo Me-säätiön Työ -kärkeä luotsaava Jussi Pyykkönen.

Asumiskustannukset ratkaisevat

Me-säätiön ja THL:n laskuri osoittaa, että kotitalouksien tulonmuodostus on useassa elämäntilanteessa eri syyperusteisista etuuksista huolimatta varsin samankaltaista. Etenkin, jos palkkatulot ovat tai ovat olleet pienet. Keskeisin tekijä vaikuttaisi olevan, että asumistuki ja toimeentulotuki paikkaavat muita etuuksia ja tukevat asumiskustannuksia. Tämä korostuu etenkin vuokralla asuvilla.

”Asumisen kustannukset ovat jääneet perinteisessä köyhyys- ja tulonjakokeskustelussa vähälle huomiolle. Laskuri havainnollistaa, miten palkat ja asumiskustannukset yhdessä vaikuttavat, millaisiksi kotitalouksien käytettävissä olevat tulot muodostuvat.” toteaa Ilari Ilmakunnas Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sosiaalipolitiikan tutkimusyksiköstä.

Lisätietoja tulolaskurista:

Jussi Pyykkönen, analyytikko, Me-säätiö jussi.pyykkonen@mesaatio.fi p. 040 5773710
Ilari Ilmakunnas, tutkija, THL, ilari.ilmakunnas@thl.fi, p. 029 524 7230
Pasi Moisio, tutkimusprofessori, THL, pasi.moisio@thl.fi, p. 029 524 7228

Uutinen 19.6.2018