Tiedote: Me-säätiön julkaisemat tiedot perustuvat THL:n aineistoihin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa Kouluterveyskyselystä. Me-säätiö julkaisi 22.3.2018 datasivustollaan syrjässä-työkalun, jonka avulla on mahdollista tarkastella tietoja koulukiusaamisen kehityksestä. Vuosina 2000-2011 Kouluterveyskysely toteutettiin eri vuosina eri kunnissa. Voidaksemme saada koko maan tilanteesta kokonaiskuvan Me-säätiön työkalussa tilastot näytetään viimeisimmän kyselyn vastausten perusteella. Kyselyvuodet on merkitty viivakuvaajiin pisteinä.

Työkalu on luotu kuvaamaan koulukiusaamisen kehitystä kokonaisuutena. Mikäli kuntakohtaisia tietoja halutaan vertailla keskenään jonkin yksittäisen vuoden osalta, tulisi tulkintoja tehdessä aina tarkistaa, kuinka monesta kunnasta on kyseisenä vuonna raportoitu uusia tuloksia.

Vaikka olemme pyrkineet Me-säätiön työkalussa antamaan tarkat datan tulkintaohjeet, työkaluun viitaten on ollut mahdollista tehdä johtopäätöksiä, jotka ovat johtaneet harhaan. Me-säätiö korostaa, että isoja tietomassoja tulkittaessa on välttämätöntä huomioida tietojen tulkintaa koskevat ohjeet tarkasti.

Me-säätiön julkaisemissa tiedoissa ei ole havaittu puutteita suhteessa niihin tietoihin, joita THL on SOTKANET -rajapintansa kautta julkistanut. Me-säätiö päivittää työkalun tiedot ajantasaiseksi heti kun THL päivittää rajapintansa. Tiivis yhteistyö ja jatkuva dialogi akateemisen yhteisön kanssa on välttämätöntä aihetta koskevassa jatkokeskustelussa ja tarvittavien johtopäätösten tekemisessä.

Uutinen 23.3.2018