Missä elämänvaiheissa syrjäytyminen syntyy?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Me-säätiön rakentama työkalu syrjäytymisen dynamiikasta auttaa ratkaisemaan syrjään jäämisen ongelmaa. Sen avulla apu ja tuki voidaan kohdentaa sinne, missä vaikutus on suurin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Me-säätiö julkistavat 28.9.2018 Syrjäytymisen dynamiikka –datatyökalun, josta voi katsoa, mitkä tekijät ovat yhteydessä syrjään jäämiseen ja missä mittakaavassa syrjäytyminen siirtyy sukupolvelta toiselle. Työkalu hyödyntää poikkeuksellisen laajaa ja tarkkaa THL:n Kohortti87-aineistoa, johon on kerätty tiedot lähes kaikista kyseisenä vuonna Suomessa syntyneistä.

Työkalu on monella tapaa poikkeuksellinen

Suomessa on tehty korkeatasoista ja kattavaa syrjäytymisilmiötä koskevaa tutkimusta. Meillä on paljon tietoa erilaisista yksittäisistä syrjäytymisen syistä ja seurauksista. Useat tutkimukset ovat hyödyntäneet suomalaisia rekistereitä yksittäisten ilmiöiden käsittelyssä. Me-säätiön ja THL:n julkistus ei ole vain yhtä ilmiötä tarkasteleva tutkimus vaan uudenlainen kokeileva työkalu, joka osoittaa millaisia yhteyksiä erilaisilla syrjäytymisen tekijöillä on toisiinsa.

Malli havainnollistaa ennennäkemättömällä tavalla, kuinka syrjäytymiseen vaikuttavien tekijöiden merkitys, mittakaava ja voimakkuus vaihtelevat eri elämänvaiheissa. Työkalusta löytää myös kymmenen merkittävintä syrjäytymisen riskitekijää ennen kolmeakymmentä ikävuotta. Työkalu tarjoaa ensimmäistä kertaa maailmassa mahdollisuuden tarkastella yli 20 syrjäytymistekijän yhteyksiä.

Kymmenen merkittävintä syrjäytymisen riskitekijää

Suomessa syrjäytymisen ehkäisemiseen ja syrjäytyneiden auttamiseen kohdennetaan merkittävästi julkisia varoja. Painopiste on usein ongelmien ratkaisemisessa – ei niinkään niiden ennaltaehkäisyssä. Tiedämme tutkimusten pohjalta, että useat eri riskitekijät ovat yhteydessä syrjäytymiseen, mutta emme vielä sitä, miten nämä vaikuttavat suhteessa toisiinsa, missä elämänvaiheessa eli mikä riski saattaa johtaa toiseen syrjäytymisilmiöön ja niin edelleen.

Datatyökalu aukeaa 28.9.2018 osoitteessa: http://data.mesaatio.fi/syrjaytymisen-dynamiikka

Lisätietoja:

Tiina Ristikari Tutkimuspäällikkö THL puh. 029 524 6720 etunimi.sukunimi@thl.fi
Liisa Björklund Kehittämispäällikkö Me-säätiö puh. 040 571 8866 etunimi.sukunimi@mesaatio.fi
Pekka Pulli Datamuotoilija Me-säätiö puh. 046 810 4544 etunimi.sukunimi@mesaatio.fi