Me-säätiö lopettaa yhteistyön Espoon kaupungin kanssa Saunalahden koulussa

Me-säätiö irtisanoo Me-koulu-ohjelmaa koskevan yhteistyösopimuksen Espoon kaupungin sivistystoimen kanssa. Me-koulu-ohjelman tavoitteena on ollut kehittää Saunalahden koulussa oppilaiden syrjäytymistä ja sen kustannuksia vähentävä toimintamalli, joka olisi skaalattavissa myös muihin kouluihin. Sopimus päättyy irtisanomisen myötä vuoden 2018 lopussa. Tähän päädyttiin, koska edellytyksiä tavoitteen toteutumiselle ei ollut, ja yhteistyö Espoon kaupungin sivistystoimen kanssa ei vastaa Me-säätiön keskeisiä toimintatapoja ja arvoja.

Me-säätiön lähtökohtana on tukea toimintaa, joka on kunnianhimoista ja tavoitteellista ja jossa uskalletaan kokeilla uutta sekä johtaa resursseja entistä vaikuttavammin. Tämän edellytyksinä ovat korkea luottamus ja toimiva yhteistyö, jotka eivät toteutuneet riittävällä tasolla keväästä 2017 alkaneen yhteistyön aikana.

Syksyllä 2018 Me-säätiö antoi Espoon kaupungin sivistystoimelle huomautuksen kehittämistyössä havaituista ongelmakohdista: toimenpiteet eivät edistyneet sovitussa aikataulussa, kun niistä ei saatu hyväksyntää sivistystoimen johdon tasolla; koulun ammattilaiset eivät saaneet riittävää tukea Me-koulu-kehittämiseen; pilotin johtaminen kaupungin tasolta oli epäjohdonmukaista ja sovittuihin asioihin tuli muutoksia jälkikäteen eikä yhteistyön aikana pystytty verkostoitumaan muiden kunnan toimijoiden kanssa, jotta lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy olisi ollut tuloksellista. Me-säätiö sai Espoon kaupungin sivistystoimelta vastineen esittämiinsä ongelmakohtiin, mutta riittäviä perusteita yhteistyön jatkamiselle ei vastineessa esitetty.

Me-säätiö ei näe edellytyksiä yhteistyölle tilanteessa, jossa työ lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi jää yksittäisen koulun harteille eikä ylemmän johdon tasolta saada tukea ja kannustusta toiminnalle. Samaan aikaan koulun rehtorin irtisanominen vaikutti pilotin etenemiseen kielteisesti. Osa rehtorin irtisanomisen perusteista liittyi Me-koulu-kehittämisessä toteutettuihin toimenpiteisiin. Me-säätiön tahtotila on saada aikaan pysyvää muutosta syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kestävän mallin aikaansaamiseksi tarvitaan kaikkien kunnan toimijoiden panos.

Yhteistyön päättymisen perusteina ovat erityisesti: Espoon kaupungin sivistystoimen johdon riittämätön sitoutuminen Me-koulu-kehittämistyöhön, epäjohdonmukainen johtaminen, riittämätön tuki pilottikoululle sekä riski, että kehittämisessä toteutetut toimenpiteet vaarantavat siitä vastaavien henkilöiden työsuhteet.

Me-säätiö haluaa nostaa esiin kokemuksia kehitystyön kipukohdista ja kiittää Saunalahden rehtoria ja kouluyhteisöä hyvästä yhteistyöstä Me-koulu-kehittämisessä. Saunalahden koulussa on tehty ansiokasta työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden eteen. Yhteistyö pilottikoulun ammattilaisten ja Me-kehittäjien kanssa eteni hyvässä yhteisymmärryksessä. Espoon Saunalahden koulussa käynnistettiin Me-koulu-kehittämisen myötä useita toimintamalleja, joiden kehittämistyötä jatketaan edelleen.

Me-säätiö jatkaa Me-koulu-kehittämistä yhteistyössä Helsingin ja Lohjan kaupunkien kanssa. Me-säätiö pyrkii jatkossa varmistamaan jo neuvotteluvaiheessa, että kaikki kunnan keskeiset toimijat jakavat yhteisen ymmärryksen kehitystyön tavoitteista.

 

Tiedote julkaistu 15.11.2018