Me-säätiö laski: Suomessa on nyt 69000 syrjäytynyttä nuorta

Maailman parhaisiin rekistereihin perustuva datasivusto avautuu 24.10.2017 klo 14

Me-säätiö julkistaa kaikille avoimen datasivuston. Uudet sivut sisältävät jatkuvasti päivittyvän syrjäytymislaskurin sekä työkaluja alueellisten vertailujen laadintaan. Nuorten syrjäytymisen ei pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä, koska merkit siitä ovat näkyneet jo pitkään rekistereissä.

1990-luvun talouskriisi loi Suomeen syrjäytymisilmiön, joka 2000-luvun alun talouskasvusta huolimatta on jäänyt pysyväksi rakenteelliseksi ongelmaksi. Viimeisen taantuman seurauksena erityisesti poikien asema on heikentynyt ja syrjäytyneiden määrä kasvanut – nyt syrjäytyneitä on lähes 70 000.

Näiden alle 30-vuotiaiden nuorten koulutuspolut ovat katkenneet ja he ovat jääneet työmarkkinoiden ulkopuolelle – valtaosa pysyvästi. Tämä tulee Suomelle sekä taloudellisesti että inhimillisesti valtavan kalliiksi.

Suomessa on Tanskan ohella maailman parhaat rekisteritiedot nuorten koulutus- ja työllisyyspoluista. Meillä on myös valtavia määriä tietoa väestön hyvinvoinnista, kansantalouden tilasta ja sen ennustetusta kehityksestä. Näitä tietoja ei kuitenkaan vielä hyödynnetä riittävän tehokkaasti ja vaikuttavasti syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Me-säätiö uskoo, että dataa hyödyntämällä tehtyjä toimenpiteitä voidaan kohdentaa tehokkaammin ja tuottaa vaikuttavampia palveluratkaisuja lasten ja nuorten syrjäytymisen poistamiseksi. Me-säätiö on asettanut työlleen kunnianhimoisen tavoitteen: Suomessa ei ole vuonna 2050 yhtään syrjäytynyttä lasta tai nuorta.

Kehittääkseen myös oman työnsä vaikuttavuutta säätiö on rakentanut työkaluja, josta voi mahdollisimman ajantasaisesti seurata syrjäytymiskehitystä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Sivusto hyödyntää Tilastokeskuksen, Eläketurvakeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietokantoja.

“Kukaan ei ole ennen tehnyt työkalua, josta voisi tarkkailla jatkuvasti päivittyviä ja kuntakohtaisia aikasarjoja sekä työttömyysennusteita. Haluamme näyttää miten Suomen uskomattoman hienoista rekisteritiedoista voi löytää uusia näkökulmia syrjäytymisen ehkäisyyn” – Jussi Pyykkönen, analyytikko, Me-säätiö

Sivuston julkistamistilaisuudessa tulemme antamaan esimerkkejä tiedolla johtamisesta. Poikkeuksellisen hyvien tietolähteiden hyödyntämisessä kannattaa ottaa mallia muilta toimialoilta. Kerromme, mitä tiedolla johtaminen voi tarkoittaa syrjäytymisen ehkäisyssä.

Sivusto ensimmäinen versio sisältää visuaalisen työkalun syrjäytymisindikaattoreiden seurantaan ja vertailuun sekä niiden menneen ja tulevan kehityksen tarkasteluun. Tulevaisuudessa Me-säätiö tuo sivuille tietoa rahoittamiensa kohteiden vaikuttavuudesta, jolloin kuka tahansa voi käydä seuraamassa, miten säätiö on päässyt tavoitteisiinsa.

Me-säätiö esittää

Taistelu syrjäytymistä vastaan

Ainutlaatuisen datasivuston ensi-ilta
24.10. klo 14 Kinopalatsi Kaisaniemi, Helsinki

Suomessa on jo 69 000 syrjäytynyttä nuorta. Meillä on visio, että vuonna 2050 heitä ei ole yhtään. Nyt valjastamme maailman parhaat tietolähteet syrjäytymisen vastaiseen taisteluun. Julkaisemme kaikille avoimen datasivuston, josta voi reaaliajassa seurata, miten etenemme kohti tätä unelmaa.

Luovuuden ja datan yhdistäminen, kokemuksia pelialalta.
Ilkka Paananen, toimitusjohtaja, Supercell.

Data-analytiikka syrjäytymisen vastaisessa taistelussa.
Jussi Pyykkönen, analyytikko, Me-säätiö.

Palvelut paremmiksi datan avulla.
Jan Vapaavuori, pormestari, Helsingin kaupunki.

Visiosta vaikuttaviksi teoiksi.
Ulla Nord, toimitusjohtaja, Me-säätiö.

Uutinen 24.10.2017