Me-säätiö ja MLL:n Uudenmaan piiri yhteistyöhön: ”Äidit ovat keskeisessä roolissa”

Me-säätiö tukee Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin toimintaa maahanmuuttajanaisten sopeutumisessa. Toiminnan tarkoituksena on löytää vapaaehtoisia ystäviä maahanmuuttajaäideille ja edistää sen avulla äitien kotoutumista ja kielen oppimista. Ystävätoimintaan voi ryhtyä kuka tahansa suomea puhuva nainen.

MLL:n Uudenmaan piirin ystävätoiminnassa on tällä hetkellä mukana 443 ystäväparia Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Ystävät yritetään löytää samalta alueelta ja niin, että naisilla on samoja harrastuksia, kiinnostuksen kohteita tai esimerkiksi samanikäisiä lapsia.

Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Pia Metsähuoneen mukaan tarve ystävätoimintaan kasvaa jatkuvasti.

”Uusia maahanmuuttajanaisia ilmoittautuu mukaan toimintaan päivittäin. Toiminnan suosio kertoo paljon: tätä tarvitaan. Me-säätiön lahjoituksen ansiosta pystymme varmistamaan, että voimme solmia uusia ystäväsuhteita myös ensi vuonna”, Metsähuone iloitsee.

Me-säätiö tukee MLL:n Uudenmaan piirin vapaaehtoistoimintaa 50 000 eurolla. Me-säätiön tuen avulla MLL pystyy kasvattamaan toimintaa jopa 70 ystäväparilla.

”Koemme MLL:n panostuksen maahanmuuttajaäiteihin erittäin arvokkaana. Äidit ovat keskeisessä roolissa perheissään ja lastensa tukemisessa, mutta heidän on usein vaikea löytää ystäviä. Haluamme vahvistaa äitien asemaa omissa perheyhteisöissään edelleen”, Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord sanoo.

”Meidän mielestämme jokainen voi löytää tavan auttaa lähemmäisiään. On hienoa, että MLL:n kautta on mahdollista ryhtyä maahanmuuttajanaisen ystäväksi ja että moni on jo tehnyt niin”, Nord jatkaa.

Pakolaiskeskustelu on aktivoinut suomalaiset vapaaehtoistyöhön

Viime kuukaudet ovat olleet MLL:n Uudenmaan piirin ystävätoiminnassa ennätysvilkkaita: uusia vapaaehtoisia on vuoden mittaan tullut mukaan 135, joista suurin osa tänä syksynä.

”Pakolaiskeskustelu on herättänyt suomalaisissa auttamishalun, ja olemme järjestäneet monta uutta koulutusta, jotta kaikki uudet ystäväksi halunneet ovat päässeet heti mukaan toimintaan”, Metsähuone kertoo.

Me-säätiön Nord pitää vapaaehtoistyön merkitystä yhteiskunnassa isona, ja haluaisi vahvistaa sitä edelleen.

”Vapaaehtoistyön merkitys on viime aikoina kasvanut merkittävästi, ja yhä useampi haluaisi olla mukana tekemässä hyvää ja merkityksellisiä asioita. Vapaaehtoistyöhön on kuitenkin monesti vaikea päästä mukaan. Tätä toimintamuotoa pitäisi ehdottomasti kehittää enemmän”, Nord sanoo.

MLL:n Uudenmaan piirin Ystäväksi maahanmuuttajalle –toiminnassa on mukana äitejä 60 eri maasta, eniten Venäjältä, Kiinasta, Irakista ja Etiopiasta. Me-säätiön lisäksi toimintaa ovat tukeneet Raha-automaattiyhdistys, Helsingin kaupunki ja HOK-Elanto.

Lisätietoja

Me-säätiö: toimitusjohtaja Ulla Nord, p. 050 578 1259
MLL:n Uudenmaan piiri: toiminnanjohtaja Pia Metsähuone, p. 040 839 1093

FAKTABOKSI

– Ystäväksi maahanmuuttanaiselle -toiminta alkoi MLL:n Uudenmaan piirissä vuonna 2011.

– Tällä hetkellä ystävän voivat saada Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla asuvat maahanmuuttajanaiset.

– Kaikki ystäväksi ryhtyvät vapaaehtoiset käyvät läpi perehdytyskoulutuksen.

– MLL:n Uudenmaan piirin ystävätoiminnassa on mukana naisia 60 eri maasta.

– Ystävät yritetään löytää samalta alueelta ja niin, että naisilla on samoja harrastuksia, kiinnostuksen kohteita tai esimerkiksi samanikäisiä lapsia.

Uutinen 19.12.2015