Lappeenrantalaiset saavat oman Me-talon helmikuussa

Lappeenrantaan perustetaan Me-säätiön rahoituksella Me-talo, jonka tavoitteena on ehkäistä tai katkaista lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymiskierre mahdollisimman varhain.

Eri puolille Suomea rakennettavien Me-talojen tarkoitus on edistää säätiön visiota, että Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta tai nuorta vuonna 2050”. Lappeenrannan ydinkeskustaan sijoittuva Me-talo tarjoaa jokaiselle mielekästä tekemistä ja paikan osallistua, innostua, iloita, harrastaa, auttaa ja tukea toista. Me-talossa toimitaan tavoitteellisesti ja vahvistetaan ihmisten voimavaroja pärjätä elämässään ja kiinnittyä yhteiskuntaan.

Me-talon toiminta käynnistyy Lappeenrannassa kauppakeskus Oprissa helmikuun alussa 2017. Toimintaa on valittu johtamaan ja koordinoimaan Nicehearts ry. Kaksivuotisen toimintakauden aikana Me-talo juurrutetaan osaksi Lappeenrannan palveluverkostoa.

Toiminnan toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota julkisen ja kolmannen sektorin tehokkaaseen ja uutta luovaan yhteistyöhön.

“Tuotamme vaikuttavaa yhteistoimintaa koulujenpäiväkotienneuvolankirjastonseurakuntien,
järjestöjen sekä muiden alueiden toimijoiden ja verkostojen kanssa.
Mittaamme ja arvioimme jatkuvasti Me-talojen työn tuloksia ja kohdennamme muutosinvestointeja kohtiin, joissa vaikutus on suurin”, Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord toteaa.

Lappeenrantaan perustettava Me-talo on Suomen kolmas. Turussa ja Helsingissä 2016 käynnistyneiden Me-talojen toiminnan kokemukset osoittavat, että matalan kynnyksen yhteisötilan perustaminen alueelle lisää sen asukkaiden hyvinvointia ja tasa-arvoa. Kullakin paikkakunnalla Me-talot profiloituvat osaksi alueellista identiteettiä, koska talojen toiminta ja palvelut suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten asukkaiden, järjestöjen, viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Me-talossa jokaiselle löytyy joku, joka tukee, ohjaa ja auttaa eteenpäin tai jonka kanssa voi tehdä asioita yhdessä. Me-talo perustuu ajatukselle, että yhdessä tekeminen rakentaa myönteistä tulevaisuutta.

Kaupungin palveluverkosto täydentyy

Lappeenrannassa ei tällä hetkellä ole kansalaistoiminnalle suunnattua matalan kynnyksen paikkaa. Tarve tällaiselle on kuitenkin tunnistettu. Viranomaisten ja järjestöjen edustajien mukaan erityinen tarve toiminnalle on lapsiperheillä, kotiäideillä, lapsilla ja nuorilla, jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Tärkeä kohderyhmä ovat maahanmuuttajataustaiset ja vähävaraiset perheet, joiden lapset ovat jääneet harrastusten ulkopuolelle.

Myös Nicehearts ry:n Lappeenrannassa toteuttaman Naapuriäiti-pilottihankkeen myötä nousi esille tarve uudenlaisesta kohtaamispaikasta. Samaan aikaan Nicehearts ja Me-säätiö etsivät mahdollisuutta tehdä yhteistyötä. Molempien osapuolten mielestä paras synergia löytyi Lappeenrannasta.

Työntekijöitä Lappeenrannan me-taloon

Niceheartsin toiminnanjohtaja Johanna Sjöholmin mukaan Lappeenrannassa on erityisen hyvät mahdollisuudet saada aikaan merkittävää hyvinvoinnin lisääntymistä Me-talon toiminnan avulla: ”Lappeenrannassa on hyvä tahtotila, monipuoliset verkostot ja viranomaiset ovat kiinnostuneita kehittämään toimintatapoja ja yhteistyötä me-talo konseptissa.”

Ensimmäinen työpaja Lappeenrannan Me-talon toiminnasta asukkaiden, järjestöjen ja viranomaisten kanssa järjestetään tammikuussa 2017.

Parhaillaan Lappeenrannan me-taloon etsitään koordinaattoria, joka vastaa talon operatiivisen toiminnan johtamisesta ja koordinoinnista sekä ohjaajaa (Me-talon isäntä/emäntä), joka vastaa talon käytännön toiminnasta. Toiminnanjohtaja Johanna Sjöholm vastaa Lappeenrannan me-talon toiminnasta kokonaisuudessaan ja Nicehearts työyhteisönä toimii vahvana tukena koko hankkeen ajan.

Nicehearts on vuonna 2001 perustettu tyttö- ja naistoimintaa tuottava yhdistys. Se on vakiintunut toimija ja mukana muun muassa LaPe kärkihankkeessa (STM), mikä osaltaan mahdollistaa erittäin laajan yhteistyön tietyn alueen toimijoiden kanssa. Lisätiedot www.nicehearts.com.

Yhteystiedot

Nicehearts ry: toiminnanjohtaja Johanna Sjöholm, johanna.sjoholm@nicehearts.com

Me-säätiö: toimitusjohtaja Ulla Nord, ulla.nord@mesaatio.fi

www.mesaatio.fi
Twitter: @mesäätiö

Uutinen 4.1.2017