#kannustusryhmä huipentuu itsenäisyyspäivänä 2017

Kannustusryhmä on maaliskuussa 2017 käynnistetty kampanja, jossa suomalaisia kutsutaan mukaan tekemään kannustavia tekoja ja viestimään viestejä, joilla ehkäistään kiusaamista ja edistetään kaikkien hyvinvointia niin kouluissa, kotona kuin kaveripiireissä. Kampanjassa luodaan Suomeen uudenlaista kannustamisen ilmapiiriä ja positiivisen tekemisen kulttuuria.

Kannustusryhmän kutsuun vastasi suuri joukko eri tahoja: kouluja, seuroja, järjestöjä, yrityksiä sekä yksittäisiä kansalaisia. Suurimmat urheilun lajiliitot ja lukuisat muut järjestötoimijat vastasivat heti kutsuun!  Verkkosivujen kautta mukaan ilmoittautui satoja kannustusryhmiä ympäri maan. Hankkeessa kerätään kannustustekoja ja viedään hyvät käytännöt eteenpäin. Samalla halutaan saada ihmiset miettimään, voisiko jokainen löytää tavan auttaa ja kannustaa muita eteenpäin.

Satavuotiaassa Suomessa pidetään kaikki mukana.

Suomen 100-vuotisjuhlassa itsenäisyyspäivänä jaetaan 50 kannustusstipendiä eri kouluille. Stipendin saava luokka tai oppilasryhmä on toiminut esimerkillisesti ja tsemppaavasti #kannustusryhmän tavoitteiden mukaisesti. Kannustusryhmä on omalla toiminnallaan saanut koulussa aikaan positiivisen muutoksen – toiminut kiusaamista ehkäisevästi, kiusaamiseen puuttumalla tai toiminut ryhmänä, joka on parantanut koko koulun ilmapiiriä.

Kannustusstipendin viestinä on, että hyvä ilmapiiri, luokkahenki ja kannustaminen eivät ole yksilösuorituksia vaan joukkuepeliä, kannustavaa yhteistoimintaa!

Uutinen 19.10.2017