Suurhankkeesta ratkaisuja maahanmuuttajanuorten sopeuttamiseen

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus ja Me-säätiö hakevat uudenlaisia ratkaisumalleja maahanmuuttajanuorten aseman parantamiseksi Helsingissä. Uusi hanke julkistetaan nuorten vaikuttamistapahtuma RuutiExpossa Helsingin kaupungintalolla torstaina 5.11. klo 9.30 osana Helsingin nuoret nyt -tilaisuutta. RuutiExpossa kuulet, miten hanke toteutetaan.

Maahanmuuttajataustaisista nuorista 23 % on koulutuksen ja työn ulkopuolella, kun kantaväestöstä samassa tilanteessa on neljä prosenttia nuorista. Erityisen huonossa tilanteessa ovat Suomeen pakolaisina tai turvapaikanhakijoina tulleet nuoret. Nykyisen pakolaisvirran odotetaan lisäävän sopeuttamispaineita Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla muutaman vuoden viiveellä.

”Olemme kiitollisia siitä, että Me-säätiön tuella voimme vahvistaa osallistavaa ja ihmislähtöistä tapaa tuottaa julkisia palveluita. Jokaisen erityisyyden tunnistava ja syrjintään tiukasti puuttuva Helsinki on parempi kaupunki meille kaikille”, nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio sanoo.

Rohkeita kokeiluja, mitattavia vaikutuksia

Hankkeen tavoitteena on saavuttaa merkittäviä parannuksia maahanmuuttajanuorten asemaan palvelumuotoilun ja palvelukokeilujen avulla. Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nordin mukaan tarkoituksena on löytää uudenlaisia toimintamalleja, jotka voidaan jatkossa integroida Helsingin kaupungin toimintaan ja tulevaisuudessa myös muihin kaupunkeihin.

”Hankkeessa keskeistä on etenkin vaikutusten mitattavuus ja pitkäkestoisuus. Suunnitteluun otetaan mukaan nuoria, järjestöjä, kunnan eri toimijoita ja nuorisotyön ammattilaisia. Uskomme yhteissuunnittelun avaavan uusia näkökulmia. Haemme esimerkkejä parhaista käytännöistä maailmalta, ja kokeiluhankkeissa painotetaan myös poikkihallinnollista yhteistyötä”, Nord toteaa.

”Me virkamiehet laitamme organisaatiorakenteemme sivuun ja kuuntelemme, kysymme ja kokeilemme rohkeasti tapoja tehdä toisin”, Laitio päättää.

Hankeen kesto on viisi vuotta (2016–2020), ja Me-säätiö tukee hanketta yhteensä 2 270 000 eurolla.

RuutiExpo – Unelma yhdenvertaisesta yhteiskunnasta

Torstaina 5.11. klo 9–16 järjestettävä nuorten vaikuttamistapahtuma RuutiExpo kokoaa Helsingin kaupungintalolle tuhansia nuoria tapaamaan kaupungin päättäjiä, virkamiehiä, järjestöjä ja muita ajankohtaisia vaikuttajia. Tapahtuman monipuolinen ohjelma löytyy osoitteesta ruutiexpo.munstadi.fi. RuutiExpon ohjelmasta nousee vahvasti esiin unelma yhdenvertaisesta yhteiskunnasta. Luvassa on esimerkiksi keskusteluja nuorten kokemasta rasismista, asumismahdollisuuksista ja työllistymisestä Helsingissä sekä työpajoja, joissa kumotaan ennakkoluuloja. Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti on Helsingin tapa kuulla ja kannustaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen.

Uutinen 4.11.2015