Tulevaisuus, jonka voit itse valita

Kaikilla ei ole samanlaisia lähtökohtia rakentaa tulevaisuutta, unelmoida ja suunnitella uraansa. Jos nuori kaikkien kouluvuosien jälkeen kokee, ettei hänestä ole mihinkään, on järjestelmämme epäonnistunut. Siksi Me-säätiö on kehittänyt uudenlaisen työkalun, Noodin.

Nuorten tulevaisuuden kannalta kaksi asiaa on ylitse muiden: koulutus ja työkokemukset. Kestävimmät urapolut muodostuvat omien valintojen, osaamisen sekä tulevaisuuden ymmärryksen pohjalta. Mikäli nuori ei tunnista omaa osaamistaan, kykene tekemään valintoja tai jaksa suunnitella tulevaisuuttaan, hän saattaa löytää itsensä tilanteesta, joka ei ole hänen toivomansa. Tämä tulee nuorelle itselleen ja yhteiskunnalle kohtuuttoman kalliiksi.

Noodin avulla haluamme olla ehkäisemässä nuorten syrjäytymistä silloin, kun se näyttäisi olevan tehokkainta. Tällä hetkellä Suomessa on syrjässä olevia 16–29-vuotiaita nuoria jopa 66 000. Olemme auttamattoman myöhässä, jos päästämme nuoret pitkään jatkuneeseen toimettomuuteen. Koulutuksen keskeytyminen ja sen jälkeinen työttömyys lisäävät merkittävästi syrjäytymisriskiä. Väliinputoajan, jolla ei ole koulutusta eikä työhistoriaa, työllistymistodennäköisyys on ainoastaan 8 %.

Me-säätiön Noodi-kokeilu on erittäin kunnianhimoinen, ehkä hullukin harjoitus siitä, voisivatko algoritmit pelastaa nuoret näköalattomuudelta ja maamme nuorisotyöttömyydeltä. Sovellus on osa Me-säätiön tiedolla johtamisen strategiaa, jossa testaamme digitaalisten ratkaisujen tehoa syrjäytymisen vastaisessa taistelussa.

“Auttakaa ja kannustakaa meitä valinnoissa ja tulevaisuuden rakentamisessa paljon enemmän ja riittävän ajoissa.”

Me-säätiön haastattelemat nuoret kaipaavat ohjaavia ja kannustavia aikuisia tulevaisuuden valintoihin. Nuorten mielestä tällaista ohjausta ja opastusta on nuorten kielellä ilmaistuna ”törkeän vähän”. Se tulee heidän mielestään aivan liian myöhään ja vähäiseksi jäänyt opastus on liikaa oppilaanohjaajien varassa.

Haluamme olla muuttamassa ajattelutapoja ja toimintakulttuuria sellaiseksi, että nuoret voisivat itse omistaa tulevaisuuttaan koskevan tiedon ja heillä olisi milloin tahansa mahdollisuus suunnitella omaa elämäänsä, koulutus- ja urapolkujaan.

Uskomme, että vaikuttavimmat ratkaisut saadaan aikaiseksi silloin, kun annetaan ihmisten itsensä tehdä omaa elämäänsä koskevat valinnat.  Noodi voi lisätä nuorten vapautta valita omanlaisensa hyvä tulevaisuus. Ei opettajien, vanhempien tai eurojen ehdoilla vaan nuoren itsensä.

Noodi on aina läsnä, sitä voi selata missä vain, milloin vain. Noodi tönäisee valitsemaan.

Ulla Nord

Blogi 11.4.2018