Tehdään eikä vain olla tekevinämme – kaikki se mitä voimme

Tuskin kukaan on sitä mieltä, ettemme olisi tekemisissä ison ongelman kanssa.

Syrjäytymisestä – niin sen syistä kuin seurauksista – on viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana puhuttu todella paljon. Ongelma on svaltavan kallis yhteiskunnalle ja koettelee olemassaolollaan suomalaisen yhteiskunnan perusarvoja.

Miljardin eteen kannattaa nähdä vaivaa

Miljardi euroa vuodessa on summa, jonka vuoksi kannattaa nähdä vaivaa. Vielä enemmän kannattaa nähdä vaivaa syrjäytymisvaarassa olevien 20 000 nuoren ja lapsen eteen. Olemme tekemisessä ison, vaikean ja sitkeän yhteiskunnallisen ongelman kanssa.

Yhtä selvää on, ettei ongelma ratkea vain tekemällä enemmän ja isommin sitä, mitä olemme tehneet tähän asti. On rehellistä tunnustaa, että tarvitsemme uutta ajattelua.

Tätä uutta ajattelua Arki ensin -ohjelma nimenomaan edustaa. Käytetään nykyiset panostukset paremmin. Esimerkiksi hyödyntämällä tutkitusti parhaimmiksi havaittuja käytäntöjä. Ja vastaavasti luopumalla tehottomaksi havaituista.

Isoin haaste on kuitenkin näkökulman kääntäminen. Emme onnistu, jos katsomme asiaa vain järjestelmästä käsin. Osaamme ehkä parhaiten maailmassa huolehtia siitä, että kaikki saavat heille lain mukaan kuuluvat palvelut.

On kuitenkin uskallettava sanoa, että tämä ei vielä riitä. Voimme onnistua vasta, kun uskallamme huolehtia, että kaikki myös saavat tarvitsemansa avun. Ja jotta niukat resurssimme kohdentuvat oikein, on vastaavasti pystyttävä huolehtimaan siitä, ettei kenenkään hyväksi tehdä sellaista mikä ei ole tarpeen.

Ratkaisu löytyy vaihtamalla näkökulmaa

Näkökulman vaihtaminen on valtava haaste, mutta ilman sitä tuskin onnistumme. Onneksi parhaat kokemukset ja havainnot hyvistä käytännöistä osoittavat, että tämä on tehtävissä.

Tradekassa palautamme joka vuosi voitonjakolupauksemme mukaisesti merkittävän määrän liiketoimintamme tuloksesta takaisin yhteiskuntaan. Tuemme erilaista yleishyödyllistä toimintaa sekä investoimme yhteiskunnallista kehitystä edistävin hankkeisiin.

Arki ensin -ohjelma tuo esiin konkreettisia tekemisiä, joita kohti kannattaa nyt suunnata. Meille se tarjoaa uusia tulokulmia yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun.

Nyt on aika tehdä kaikki se mitä voimme, eikä vain olla tekevinämme.

Perttu Puro
toimitusjohtaja
Osuuskunta Tradeka, Tradeka-Yhtiöt Oy

Blogi 5.6.2019


Arki ensin -ohjelmaan mukaan lähteneet vaikuttajat kertovat blogissamme ajatuksistaan. Keskustelu on tärkeää, ja kriittisetkin huomiot ovat tervetulleita, jotta voimme kehittää ohjelmaa paremmaksi. Arki ensin ei saa jäädä vain sanoiksi. Se on vietävä konkretiaan, teoiksi.
Tervetuloa mukaan keskustelemaan sosiaalisessa mediassa: #arkiensin