Syrjäytymisen katkaisun täsmäkeinot

Tämän tärkeämpää tavoitetta hallituksella ei voi olla. Pidetään kaikki mukana.

Me-säätiö esittää, että lasten ja nuorten ylisukupolvisen syrjäytymisen poistaminen otetaan seuraavan hallituksen ohjelmaan. Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) tukee tätä tavoitetta. Kaikki tulee Suomessa pitää mukana. Lasten ja nuorten syrjäytyminen on katkaistava.

Otetaan viisi keinoa käyttöön

Me-säätiö esittää viittä keinoa syrjäytymisen katkaisuun: perheille tukea, vastuuaikuinen, tukea oppimiseen, mielekästä vapaa-aikaa ja kavereita sekä koulutusta ja työpaikkaa.
Me-säätiön mukaan Suomessa on vakavassa syrjäytymisriskissä 10 000 perheessä 20 000 lasta ja nuorta. Heidän ongelmansa tiedetään, ja keinotkin ovat olemassa. Nyt tarvitaan täsmätoimia.

Lisää aikuisia saataville

Omissa vaalitavoitteissaan EK esittää peruskouluun, osaamistakuuseen 100 miljoonaa euroa lisää vuodessa. Meidän mielestämme koulupudokkuus tulee estää ajoissa. Tällä lisärahoituksella voitaisiin palkata kouluhin lisää aikuisia – opettajia ja koulunkäyntiavustajia – kehittää digitaalisia oppimispolkuja ja parantaa lapsiperheiden palveluja.
Me-säätiön havainto on myös, että nuorten ja lasten palvelujen tulee olla saatavilla eri vuorokauden aikoina vaikkapa chatissa. Nuorten ongelmat eivät katso virka-aikaa. Palveluiden tulee olla saatavilla silloin kun hätä on suurin ja apu tarpeen.

Työ ei syrji

EK on valmis tekemään työtä myös harjoittelupaikkojen ja kesätyöpaikkojen lisäämisen puolesta. Niiden kautta nuori oppii myös siitä, mikä ei ole juuri hänelle oikea paikka. Työ on hyvää syrjäytymisen ehkäisyä.

Jyri Häkämies
toimitusjohtaja
Elinkeinoelämän keskusliitto

Kuva: Marjo Koivumäki

Blogi 27.5.2019

Arki ensin -ohjelmaan mukaan lähteneet vaikuttajat kertovat blogissamme ajatuksistaan. Keskustelu on tärkeää, ja kriittisetkin huomiot ovat tervetulleita, jotta voimme kehittää ohjelmaa paremmaksi. Arki ensin ei saa jäädä vain sanoiksi. Se on vietävä konkretiaan, teoiksi.
Tervetuloa mukaan keskustelemaan sosiaalisessa mediassa: #arkiensin