Sinne missä vaikutus on suurin

Olympialaiset ovat oivallinen ajankohta pohtia menestymisen merkitystä. Vaikka suomalainen sanonta kuuluukin, ettei tärkeintä ole voitto vaan jalo kilpa, se ei saa vaatimatonta tulosta tuntumaan yhtään paremmalta. Paras tulos ei silti aina ole mitalin voittaminen.

Mitä itse asiassa menestyminen tarkoittaa? Urheilussa voittajat ja häviäjät löytyvät helposti, siksi urheiluvalmentajat ovat tuttu näky johtamisseminaarien puhujapöntöissä. Huippusuorituksen johtamisen oppaita löytyy nykyisin alalta kuin alalta.  Voisiko niistä ottaa laajemmin oppia suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan edelleen kehittämiseksi? Miten maailman parhaassa maassa voisimme menestyksekkäästi ratkaista viheliäisiä yhteiskunnallisia ongelmia, kuten syrjäytymisongelman?

Vuoden alkajaisiksi olemme Me-säätiössä tarkkaan määritelleet, minkälaista menestystä tavoittelemme tänä vuonna. Säätiön tarkoitus on investoida kunnianhimoisiin ratkaisuihin, jotka vievät meitä kohti 2050 visiotamme. Siksi meidän täytyy pystyä kaikessa tekemisessämme osoittamaan tulokset täsmällisesti ja vertailukelpoisesti.

Aloitimme vaikuttavuuden arviointityön määrittelmällä  yhteiskunnallisen tarpeen, eli mitä syrjäytymisilmiö lasten ja nuorten osalta Suomessa  tarkoittaa ja mitä ilmiö pitää sisällään datan ja kokemustiedon varassa. Julkaisemme syrjäytymisanalyysimme pian, koska haluamme kehittää sitä edelleen parhaiden asiantuntijoiden kanssa.

Kun olemme ymmärtäneet ilmiön, sen jälkeen kartoitamme lapsen ja nuoren elämänkaaren kriittiset tapahtumaketjut, jotka johtavat syrjäytymiseen. Sitten kysymme, miten näihin kohtiin voitaisiin vaikuttaa jo ennalta. Minkälaisia kokeiluja meidän on käynnistettävä voidaksemme kokonaan ehkäistä syrjäytymisen?

Kohti ratkaisuja

Tavoittelemme kaikissa rahoituskohteissamme merkittävää ja mitattavaa vaikutusta, innovatiivisuutta sekä pysyvää rakenteellista ja kulttuurista muutosta. Emme keskity irrallisiin kehittämishankkeisiin vaan pyrimme kokonaisvaltaiseen systeemiseen kehitykseen. Käytännössä tämä tapahtuu syrjäytymisongelmaa tehokkaimmin ratkaisevien muutosinvestointien, sektorirajoja rikkovan uudenlaisen ajattelun ja siitä johdettujen toimintamallien kehittämisen kautta. Hyödynnämme työssämme kaikki mahdolliset tietolähteet ja julkaisemme ne datasivustollamme. Arvioimme kokeilujemme tuloksia suhteessa ennakoituihin skenaarioihin, mitä tapahtuisi, jos lapsi tai nuori jäisi ilman tarvitsemaansa apua ja tukea. Lisäksi kohdennamme kokeilumme alueille, joissa on datan valossa paljon tehtävää.

Vaikuttavuus on voitto

Syrjäytymisen vastaisessa työssä menestyminen tarkoittaa syrjäytyneiden lasten ja nuorten määrän radikaalia vähenemistä. Olemme julkaisseet verkkosivuillamme syrjässä olevien nuorten määrää seuraavan laskurin. Sen lukema on surullinen. Meidän on tänä vuonna menestyttävä niissä teoissa, jotka vievät meitä lähemmäksi visiotamme: vuonna 2050 syrjäytymislaskurin lukema olisi nolla.

Voitot syrjäytymisen vastaisessa työssä ovat monta kertaa vaativampia ja vaikutusketjut pidempiä kuin monilla muilla elämänalueilla. Vaikkei mitalitaulukoita ole neljän vuoden välein luettavissa, haluamme löytää mittareita, jotka osoittavat, teemmekö oikeita asioita. Sitä samaa haluavat myös kaupunkien virkamiehet, valtakunnan tason poliitikot, isät ja äidit. Me kaikki haluamme menestyä kaikkein tärkeimmässä eli hyvän elämän edellytysten turvaamisessa seuraavalle sukupolvelle.

Blogi 27.2.2018