Pidetään jokainen lapsi mukana

Syrjäytyminen on usein kasauma vastoinkäymisiä ja huonoja lähtökohtia. Se on myös ongelma, joka on ratkaistava ennen kuin se syntyy.

Sadasta yläkouluikäisestä neljä näkee vanhempansa viikoittain humalassa, kahdeksalla ei ole läheistä ystävää ja 11 lukee heikosti. Ongelmat ovat kulkeneet nuoren mukana todennäköisesti lapsuudesta lähtien. Kokonaisen ikäluokan syrjään jääneitä tutkittaessa on havaittu, että yli viidenneksellä on ollut varhaisia käytöshäiriöitä ja/tai lastensuojelun sijoitus jo alle 6-vuotiaana. Pysäyttäviä numeroita.

Helsinki nostaa syrjäytymisen vastaisen taistelun uudelle tasolle

Helsinki on käynnistänyt uudenlaisen Mukana-ohjelman, jonka kunnianhimoisena tavoitteena on saavuttaa systeeminen muutos kaupungin toiminnassa ja nostaa koko syrjäytymisen vastainen taistelu uudelle tasolle.

Yksi keskeinen havaintomme on, että olemme toimiemme kanssa auttamattoman myöhässä. Syrjäytyminen alkaa kuin varkain jo aivan varhaisina vuosina. Tärkeät nuorten tai vaikkapa toisen asteen opiskelijoiden tukipalvelut tulevat kuvaan mukaan vuosikausia liian myöhään. Kun vahinko on jo ehtinyt tapahtua.

Me-kouluja kehitetään yhteistyöllä

Helsinki etsii yhdessä Me-säätiön kanssa ratkaisuja siihen, miten koulu voisi entistä paremmin vahvistaa oppilaiden pystyvyyden tunnetta, sitkeyttä ja pärjäämistä koulun jälkeisessä maailmassa. Avainroolissa ovat kokeilut, joista parhaat mallinnetaan ja skaalataan laajasti helsinkiläisiin kouluihin.

Kevään aikana on pilotoitu Me-tunteja sekä kohdennettua pienryhmätoimintaa, joilla on harjoiteltu vuorovaikutustaitoja. Me-valmennuksessa puolestaan vanhemmat oppilaat ovat valmentaneet nuorempia.

Korjaamisesta ennaltaehkäisyyn – yksityisellä rahalla

Helsinki Lapset SIB -vaikuttavuusinvestoinnissa lapsiperheiden tukitoimet käännetään raskaista korjaavista palveluista varhaisen tuen ennakoiviin palveluihin. Yksinkertaisena ja samalla valtavana tavoitteena on katkaista perheiden lastensuojeluasiakkuuksien kierre. Hanke rahoitetaan yksityisten sijoittajien varoilla. Tuottoa he saavat vain, jos syntyy mitattavia tuloksia.

Kaikille kolmasluokkalaisille harrastus

Kontulassa kokeillaan mallia, jossa jokainen peruskoulun 3.-luokkalainen saa mieluisan säännöllisen harrastuksen. Harrastukset voivat olla osa koulupäivää, ja vanhemmille ja perheille tarjotaan mahdollisuus tulla mukaan. Pidän harrastusten nivomista kiinteämmäksi osaksi koulunkäyntiä ylipäänsä järkevänä. Näin tavoitetaan jokainen lapsi ja toisaalta myös helpotetaan vanhempien työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Kaupunki on kaikkia varten

Mukana-ohjelman tavoitteet ovat konkreettisia. Haluamme varmistaa, että jokaisella lapsella ja nuorella on ystäviä ja vähintään yksi turvallinen aikuinen elämässään. Että jokaisella nuorella on todellinen mahdollisuus suorittaa peruskoulun jälkeinen tutkinto. Että lapsuus vähävaraisessa perheessä ei määritä lapsen ja nuoren mahdollisuuksia ja tulevaisuutta. Jokaisella on oikeus pysyä mukana. Ei mitenkään kohtuutonta?

 

Jan Vapaavuori
Helsingin pormestari

Kuva: Jetro Stavén

Blogi 20.5.2019


Arki ensin -ohjelmaan mukaan lähteneet vaikuttajat kertovat blogissamme ajatuksistaan. Keskustelu on tärkeää, ja kriittisetkin huomiot ovat tervetulleita, jotta voimme kehittää ohjelmaa paremmaksi. Arki ensin ei saa jäädä vain sanoiksi. Se on vietävä konkretiaan, teoiksi.
Tervetuloa mukaan keskustelemaan sosiaalisessa mediassa: #arkiensin