Nuoret eilen, tänään ja huomenna?

Haluamme tuoda kaikkien ulottuville maailman parhaat tilastotiedot ja näyttää jopa postinumeron tarkkuudella, mitä kaikkea uskomattoman hienoista rekistereistä voi löytää. Tarkoituksena on auttaa kuntia ja muita syrjäytymisongelmaan ratkaisujen etsiviä tahoja löytämään vaikuttavia toimenpiteitä työhönsä.

Lähde tutkimusmatkalle

Suomi on Tanskan ohella tilastoinnin ykkösmaita maailmassa. Me-säätiön uudella datasivustolla Tilastokeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottamia tietoja on jäsennelty ja visualisoitu uusilla moderneilla tavoilla. Käyttäjä voi itse hakea ja jäsennellä tietoa teemoittain ja alueittain sekä seurata aikasarjoja ja ennusteita.

Datasivusto on työkalu, joka tarjoaa tilastotietoa heille, jotka osaavat ja uskaltavat tarttua ongelmiin. Työkalua voivat käyttää esimerkiksi kuntapäättäjät, jotka painivat nuorisotyöttömyyden kanssa. Sivustolla nostetaan ensimmäistä kertaa esille nuorisotyöttömyyden suhteellinen ja alueellinen kehitys siten, että tiedot ovat kenen tahansa ladattavissa ja hyödynnettävissä osana oman toiminnan kehittämistä.

Tarkka tilannekuva nuorista

Syrjäytymisen ehkäisemisessä pitäisi pystyä entistä enemmän tekemään päätöksiä faktoihin perustuen. Tiedon avulla syrjäytymisestä on mahdollisuus saada konkreettinen tilannekuva ja pukea ongelma sekä numeroiksi että tarvittaviksi tavoitteiksi.

Tavoitteiden ja toimenpiteiden tarkka kohdentaminen ja toiminnan vaikuttavuuden lisääminen vaativat tuekseen paikkansa pitävän tiedon. Syrjäytymisen vähentämiseksi on välttämätöntä ymmärtää, kuinka paljon nuoria on, missä he asuvat, kuinka moni heistä ei käy töissä, kuinka moni on jättänyt opinnot kesken ja kuinka moni painii mielenterveysongelmien kanssa.

Siksi julkaisemme osana datasivustoa “Kuinka hyvin tunnet nuoret testin”. Tämän testin avulla haluamme herättää meissä jokaisessa ajatuksen siitä, onko sinun, minun tai meidän käsitys nuorista paikkansa pitävä. Kuinka paljon maailma onkaan ehtinyt muuttua omista nuoruusvuosistamme?

Esimerkiksi allekirjoittaneen syntymävuotena 1984 Suomessa oli 84 000 nuorta enemmän kuin tänään. Sen lisäksi, että nuorten määrä vähenee, myös heidän elinympäristönsä muuttuu. Silloisista parikymppisistä asui 27 % Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa. Tänään tilanne on toinen. Nyt peräti 42 % parikymppisistä asuu Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Oulussa, Turussa tai Tampereella. Kaupungistuminen on muuttanut nuorisoa, mutta onko se muuttanut ammattilaisten kuvaa nuorisosta.

Data on huono isäntä, mutta hyvä renki

Maailman parhaat rekisterit antavat meille eväitä monenlaiseen analyysiin nuorisosta ja syrjäytymisestä. Pelkillä numeroilla ei kuitenkaan pääse vielä pitkälle. Lukuja pitää osata myös tulkita. Miksi esimerkiksi 18-24 v. masennuslääkkeistä korvausta saaneista henkilöistä on naisia kaksinkertainen määrä miehiin verrattuna? Johtuuko se siitä, että nuoret miehet eivät hae apua vai jostain muusta? Syrjäytymisen vastainen taistelu vaatii vastauksia tämän kaltaisiin kysymyksiin.

Me-säätiö julkaisee datasivujen kehittyessä Suomen arvostetuimpien asiantuntijoiden ja tutkijoiden kolumneja syrjäytymisen ilmiöistä. Tekstejä mm. vaikuttavuudesta, taloudesta ja harrastuksista julkaistaan tasaisin väliajoin. Pelkkä suuri tietomassa ei tuo ratkaisua, vaan voi jopa johtaa harhaan, jos on jäänyt lukematta teoriat kehityksen suunnista tai ratkaisut tilastoluokitusten takaa.

Tämä on vasta alkua

Verkkopalvelun tarkoituksena on tehdä syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävää työtä näkyväksi sekä kehittää sitä vaikuttavampaan suuntaan. Sivuston julkistamisen jälkeen data-analytiikkasivustoa kehitetään edelleen.

Tulevaisuudessa tuomme sivuille omien hankkeidemme tavoittavuutta ja vaikuttavuutta koskevan datan reaaliaikaisesti. Ajantasainen tieto on osa Me-säätiön vaikuttavuuden arvioinnin kärkihanketta. Panostamalla vaikuttavuuden arviointiin, haluamme löytää ne toimintamallit, jotka tuottavat parhaimman lopputuloksen, todistetusti.

Syrjäytymisen vastaista taistelua ei kukaan voita yksin – tehdään se yhdessä.

Jussi Pyykkönen
Analyytikko
Me-säätiö

Blogi 18.10.2017