Me ja satayksivuotias Suomi

Meillä on ollut yhteinen päämäärä rakentaa tästä maasta turvallinen ja mahdollisuuksia tarjoava yhteiskunta. Yksi maailman parhaista maista, jossa jokaisella on oma paikka ja tärkeä tehtävä.

Tänään meillä on ilo juhlistaa satayksivuotiasta Suomea. Itsenäisen Suomen suuri voima on ollut se, että olemme saaneet luottaa tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen yhteiskuntaan.

Tämä ei ole itsestäänselvyys. Tänäänkin osa suomalaisista kokee jäävänsä ulkopuolelle, olevansa eriarvoinen kuin joku toinen, jollain tavalla vähemmän arvokas ja tärkeä. Osa suo­ma­lai­sis­ta ei koe kuu­lu­van­sa yh­tei­seen kan­saan ja samaan joukkoon, jossa heitä arvostetaan ja tarvitaan.

Tarpeettomuuden tunne vie itsetunnon

Va­ka­vin eri­ar­vois­tu­mis­ta li­sää­vä te­ki­jä on suurena pysytellyt työt­tö­myys. Työmarkkinoiden ulkopuolelle jääminen on kokemusta siitä, ettei itsellä ole mitään arvokasta annettavaa toisille. Kokemusta, ettei itsellä ole merkitystä omalle maalle. Nuorille tämä on erityisen tuhoisaa. Työkokemusten puute ja toimintamahdollisuuksien rajoittuminen vähentävät elämän merkityksellisyyden kokemusta ja ajaa monen yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen.

Samaan aikaan asenteet ovat koventuneet, yleinen keskustelukulttuuri polarisoitunut ja vastakkainasettelu lisääntynyt. Valitettavan usein katsomme maailmaa asettaen asioita jyrkkiin vastakohtiin: me ja he, työlliset ja työttömät, menestyjät ja luuserit, kantaväestö ja maahanmuuttajat, oma väki ja naapurit, oma jengi vastaan muut. On olemassa me ja he.

Mitä on olla me?

Me-säätiö perustettiin  ajatukselle, että jokainen voisi kokea olevansa osa ”meitä”. Me-säätiön yhtenä keskeisenä tavoitteena on luoda yhteiskuntaa, jossa jokainen voi kokea kuuluvansa joukkoon.

Haluamme vahvistaa sitä me-henkeä, jolla Suomea ja suomalaisuutta on viimeisen sadan vuoden aikana rakennettu. Jos olemme ”me”, meillä on myös yhteinen päämäärä. Meillä on oma vastuumme ja oma osaamisemme, jonka voimme tuoda yhteen. Tarvitsemme toisiamme.

Voimme luoda uuden, yhdessä tekemisen kulttuurin. Se on jo oraalla. Kulttuurin, jossa uskallamme tehdä ihan uudenlaisia ja rohkeita ratkaisuja, jotta jokaiselle löytyy paikka toimia ja osallistua. Kulttuurin, jossa luomme ihmisiä voimavaraistavia tapoja auttaa ja tukea. Näin myös estämme tehokkaimmin syrjäytymistä ja eriarvoistumista.

Meidän on varmistettava seuraavat satayksivuotta, että jokainen voi kokea olevansa merkityksellinen, kuuluvansa johonkin yhteisöön ja että jokaisella on annettavaa yhteiskunnalle. Koska jokaisella on.

Ulla Nord

 

Toimitusjohtajan blogi 6.12.2018