Madalletaan yhdessä kynnystä työelämään

Vaikeistakin olosuhteista ponnistavat nuoret voivat välttää ylisukupolvisen syrjäytymisen, kun oikeanlaista tukea löytyy sopivassa vaiheessa elämää.

Kymmenien tuhansien nuorten syrjäytyminen on ongelma, jonka ratkaiseminen olisi äärimmäisen tärkeää niin yksilöiden inhimillisen hyvinvoinnin kuin koko yhteiskuntamme kannalta.

Tuoreessa hallitusohjelmassa tunnistetaan ylisukupolvisen syrjäytymisen ongelma, ja siinä on lukuisia hyviä kirjauksia, miten syrjäytymisvaarassa olevia nuoria voidaan tukea. Olisi äärimmäisen tärkeää, että esimerkiksi panostukset lapsiperheiden tukemiseksi, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saamisen kynnyksen madaltamiseksi sekä toisen asteen koulutuksen käymisen lisäämiseksi toteutuisivat suunnitellusti.

Yksi lääke ei riitä

Toimenpiteitä syrjäytymisen ehkäisyyn tarvitaan monella taholla. Yksi lääke ei riitä ratkaisemaan tuhansien syrjäytymisriskissä olevien nuorten haasteita, sillä jokaisen nuoren tilanne on yksilöllinen. Hyvästäkään tuesta huolimatta kaikki eivät tahdo löytää omaa tietään, saada koulua käytyä ja päästä kiinni työelämään. Toisaalta vaikeistakin olosuhteista ponnistavat nuoret voivat välttää ylisukupolvisen syrjäytymisen omalla kohdallaan, kun oikeanlaista tukea löytyy sopivassa vaiheessa elämää.

Yhteistyö on onnistumisen edellytys

Arvokasta työtä syrjäytymisen ehkäisyyn tehdään Suomessa monella taholla: niin varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja terveydenhuollossa kuin erilaisissa järjestöissä. Onnistumisen mahdollisuuksia parantaa merkittävästi se, jos ja kun eri tahot tekevät yhteistyötä ja oppivat toistensa kokemuksista.

Työelämään astumisen nopeuttamiseksi ja työurien pidentämiseksi on tehty uudistuksia esimerkiksi opiskelupaikan saamisen nopeuttamiseksi, mikä monen kohdalla toimiikin. Kaikille tästä ei kuitenkaan ole ollut apua, sillä moni nuori kypsyy tekemään itsensä kannalta tärkeitä päätöksiä ja panostamaan omaan tulevaisuuteensa vasta vuosia peruskoulun loppumisen jälkeen. Tie työelämään ei saisi katketa, vaikka nuori olisi välillä hukassa elämänsä suunnan kanssa. Olisi tärkeää, että opiskelupaikkoja löytyisi myös niille nuorille, jotka jäävät joksikin aikaa syrjään koulupolulta.

Lannistumisesta kannustumiseen

Nykyinen kiihkeärytminen työelämä voi tuntua nuoren näkökulmasta todella kovalta ja siihen mukaan hyppääminen mahdottoman vaikealta. Liian moni nuori lannistuu jo ennen kuin koulu on käyty loppuun. Kun työelämä vaikuttaa liian haastavalta, saattaa motivaatio myös koulun käymiseen lopahtaa.

Nuoret tarvitsevat kannustusta ja rohkaisua siihen, että jokaiselle löytyy mahdollisuuksia. Tarvitaan myös käytännön apua mahdollisuuksien tunnistamiseen ja ensimmäisten työpaikkojen löytämiseen.

Nuoret tuovat uutta näkökulmaa työhömme

Me Elossa olemme halunneet auttaa nuoria konkreettisella tavalla. Jo useamman vuoden ajan olemme tehneet työtä useiden oppilaitosten kanssa nuorten tutustuttamiseksi työelämään ja sen mahdollisuuksiin. Olemme esimerkiksi pitäneet yhteistyössä opon kanssa peruskoululaisille teemapäivän erilaisista ammateista sekä järjestäneet CV-sparrauksia ja työhaastatteluharjoituksia.

Näillä keinoilla olemme toivottavasti voineet omalta osaltamme tasoittaa joidenkin nuorten polkua työelämään. Samalla olemme saaneet itsekin paljon. Kohtaamiset nuorten – tulevaisuutemme tekijöiden – kanssa tuovat uutta näkökulmaa myös omaan työhömme.

Nuoret tarvitsevat tietoa ja neuvoja, jotta he oppivat luottamaan omiin mahdollisuuksiinsa ja uskaltavat lähteä hakemaan ensimmäistä työpaikkaansa ja sitä kautta vähitellen löytävät myös suuntaa pidemmälle elämään. Jotkut saavat tuen kotoa, monet koulusta. Joku kaverilta tai tuttavalta, joku läheisen yrityksen edustajalta. Tukea tarvitsevia nuoria on niin paljon, että yksi keino ja yksi taho ei voi ratkoa kaikkien haasteita. Siksi tarvitaan meitä kaikkia.

Yritä auttaa edes yksi askel eteenpäin

Kun kohtaat nuoren, joka vielä etsii omaan tietään, yritä auttaa ainakin yksi askel eteenpäin. Tapoja auttaa on monia. Kysy, kuuntele, jaa kokemuksiasi. Ota TET-harjoitteluun, anna oma vinkkisi löytää sopiva kesätyö tai tarjoa mahdollisuus opiskeluun liittyvän harjoitustyön tekemiseen yrityksessäsi. Jos mahdollista, kannattaa välillä antaa mahdollisuus sillekin nuorelle, joka ei ehkä valikoituisi tiukan seulan läpi kaikkein kyvykkäimpänä, mutta joka pystyy tekemään työn, kun saa siihen sopivan tuen.

Yksittäinenkin onnistumisen kokemus voi antaa sen pienen lisän itseluottamukseen ja pystyvyyden tunteeseen, joka estää osattomuuden kokemuksen ja auttaa työuran alkuun. Autetaan nuoriamme yhdessä.

 

Satu Huber
toimitusjohtaja
Työeläkeyhtiö Elo

Blogi 1.7..2019


Arki ensin -ohjelmaan mukaan lähteneet vaikuttajat kertovat blogissamme ajatuksistaan. Keskustelu on tärkeää, ja kriittisetkin huomiot ovat tervetulleita, jotta voimme kehittää ohjelmaa paremmaksi. Arki ensin ei saa jäädä vain sanoiksi. Se on vietävä konkretiaan, teoiksi.
Tervetuloa mukaan keskustelemaan sosiaalisessa mediassa: #arkiensin