“Kun joukko on suuri, tavoitekin voi olla suuri”

Säätiöt ovat tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa. Yli 160 suomalaista säätiötä rahoittaa vuosittain noin 450 miljoonalla eurolla tiedettä, taidetta, kulttuuria ja sosiaalista hyvinvointia. Rahoitus ei ole ainoa merkittävä säätiöiden saavutus; useilla säätiöillä on aktiivista toimintaa suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Silti suomalainen säätiökenttä on ollut hiljainen – tähän asti.

Keväällä 2016 joukko säätiöitä kokoontui yhteen ja päätti keskittää voimansa ja osaamisensa suomalaisen hyvinvoinnin parantamiseen. Säätiöt kokivat, että muutos entiseen on välttämätön – yhteistyötä vahvistamalla ja yhdessä tekemällä säätiöiden vaikutus suomalaiseen hyvinvointiin voidaan nostaa toiselle tasolle.

Hiljaisuuden aika on siis ohi – seuraavat säätiöt ovat perustaneet säätiöverkoston ja toivottavat muutoksen tervetulleeksi:

Säätiöverkosto keskittyy yhteistyössään eriarvoistumisen ehkäisyyn, kantamaan yhteiskunnallista vastuuta sekä yhdessä tekemisen vahvistamiseen. Säätiöt haluavat kannustaa rakentavaan kyseenalaistamiseen, hidastaa periytyvää sosiaalista eriarvoistumista, lisätä suoraa demokratiaa mm. digityökalujen avulla ja ehkäistä ilmastonmuutosta. Myös toimintaympäristöä ja lainsäädäntöä pitää muuttaa niin, että muutos parempaan on mahdollista. Tehtävässä työssä ei unohdeta politiikkaa ja vaikuttamista päätöksentekoon.

Näiden teemojen kehittäminen ja muutosten aikaansaaminen vaatii erilaista osaamista, paljon tahtoa, monikanavaista rahoitusta ja riskien ottamista. Juuri tähän säätiöiden yhteistyö tuo tärkeän panoksen.

Yhteistyön tavoitteet ovat suuria, mutta niin ovat säätiöiden kyvytkin. Jokainen mukana oleva säätiö voi tuoda parhaan osaamisensa ongelmanratkaisuun ja parhaat käytännöt toimintaan säädekirjansa ja sääntöjensä puitteissa.

“Me säätiöt haluamme vaikuttaa omaan ympäristöömme ja yhteiskuntaan, niin että kaikki Suomessa voisivat hyvin. Haastamme myös muut tämän maan tehokkaat yritykset, yhteisöt ja ihmiset etsimään toisensa ja tekemään yhdessä asioita. Kun joukko on suuri, voi tavoitekin olla suuri. Siilojen aika on ohi. Tahdolla, tiedolla, innolla ja hyvällä johtamisella saadaan aikaiseksi isoja tekoja. Teot muuttavat Suomen.”

Blogi 12.7.2016