Kestävä arki rakennetaan yhdessä

Nuorten hyvän arjen rakennuspalikat ovat samaan aikaan häviävän pieniä ja maapallon kokoisia.

Maapallollamme elää enemmän nuoria kuin koskaan ennen. Suurin osa heistä, noin 90 %, elää arkeaan globaalissa etelässä. Lasten ja nuorten väestö on maailman enemmistö, jonka arjesta huolehtiminen tulisi olla kaiken valtapolitiikan ytimessä.

Syrjimätön arki ensin

Käsitykset hyvästä ja kestävästä arjesta muuttuvat sukupolvien mukana. Nuorten arki on entistä globaalimpi, verkottuneempi ja monikulttuurisempi. Nuorten hyvän arjen rakentamisessa syrjimättömyys on yhä olennaisempi ja vaativampi – yhtäaikaa eettinen ja käytännön ohjenuora.

Jokaisella nuorella on oikeus turvalliseen arkeen riippumatta hänen kansalaisuudestaan, äidinkielestään, uskonnostaan tai muusta vakaumuksestaan, ihonväristään, seksuaalisesta suuntautumisestaan, terveydentilastaan, perhesuhteistaan, asuinpaikastaan… muutamia syrjimättömyyden lähtökohtia mainitakseni.

Ilmastonmuutos vahingoittaa yhä useamman nuoren arkea

Yli 10 000 nuorta Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeestä, 140 maasta, on kokouksessaan tällä viikolla Italiassa nostanut ilmastonmuutoksen maapallon suurimmaksi humanitaariseksi haasteeksi. Äärimmäiset sääilmiöt ja luonnonkatastrofit vahingoittavat miljoonien lasten ja nuorten arkea päivittäin. Miljoonat eläimet ja kasvit kärsivät ilmastonmuutoksesta päivittäin.

Myös Suomessa ilmastonmuutoksesta johtuva huoli on kasvanut nuorten parissa jyrkästi ja on yleisimpiä turvattomuuden tunnetta aiheuttavia ilmiöitä. Nuoret vaativat Suomessa ja maailmalla paitsi poliittisia, myös arkea koskevia muutoksia. Vastuullinen eläminen ja kestävä kuluttaminen onkin yhä useamman nuoren mielestä hyvän arjen olennaisimpia tekijöitä.

Mitä on ekososiaalisesti kestävä arki?

Jos haluamme ottaa nuorten toiveet, tarpeet ja huolet vakavasti, on meidän radikaalisti laajennettava hyvinvoinnin käsitettä kestävämpään suuntaan – niin arjessa kuin poliittisessa päätöksenteossa.

Ekososiaalinen hyvinvointi perustuu ihmisen ja luonnon väliselle vuorovaikutukselle, kaikkien tarpeita oikeudenmukaisesti kunnioittaen. Se on tarpeellinen vaihtoehto myös sellaiselle kiireen kyllästämälle suoritusarjelle, jossa mikään ei tunnu riittävän. Ilmastokuorman ohella yhä useampi nuori kärsii vakavasti myös suorituskuormasta.

Hyvä arki rakentuu vain sukupolvien vuoropuheluna. Nuoret tarvitaan mukaan entistä kestävämmän arjen muotoiluun ja toteuttamiseen – nyt ja tulevaisuudessa.

Leena Suurpää
Nuorten turvatalotoiminnan johtaja
Punainen Risti

Blogi 24.6.2019


Arki ensin -ohjelmaan mukaan lähteneet vaikuttajat kertovat blogissamme ajatuksistaan. Keskustelu on tärkeää, ja kriittisetkin huomiot ovat tervetulleita, jotta voimme kehittää ohjelmaa paremmaksi. Arki ensin ei saa jäädä vain sanoiksi. Se on vietävä konkretiaan, teoiksi.
Tervetuloa mukaan keskustelemaan sosiaalisessa mediassa: #arkiensin