Kannustetaan kaikki nuoret työelämään 

Syrjäytyminen työelämästä tulee kalliiksi niin ihmiselle itselleen kuin yhteiskunnallekin. Erityisen kallis hinta maksetaankun työelämästä syrjäydytään ennen kuin sinne on kunnolla päästykään. 

Suomessa noin 3000 1724-vuotiasta nuorta jää ylisukupolvisen syrjäytymisen vuoksi työmarkkinoiden ulkopuolelle. Luku on ehdottomasti liian suuri. Jokaiselle nuorelle pitäisi löytää paikka yhteiskunnasta koulutuksen ja työn avulla. Koulutus suojaa työttömyydeltä ja syrjäytymiseltä sekä lisää sitoutumista työelämään.  

Entä jos nuori ei ole saanut kodistaan mallia, joka kannustaisi opiskeluun ja työntekoon? Silloin tarvitaan ulkopuolista apua varmistamaan, että työttömyys ja syrjäytyminen eivät periydy. Meidän on yhä paremmin tunnistettava ajoissa ne nuoret, jotka tarvitsevat erityistä tukea, jotta opinnot jatkuvat myös peruskoulun jälkeen. On tehtävä konkreettista työtä heidän auttamisekseen. 

Peli ei ole menetetty

On tärkeää auttaa syrjäytymisvaarassa olevia lapsia mahdollisimman varhain, mieluiten tukemalla perheitä jo ennen lasten syntymää. Emme silti saa luulla, että peli olisi varhaislapsuuden jälkeen menetetty. Nuorta voidaan auttaa ja tukea esimerkiksi ammatinvalinnassa ja kouluvalmiuksissa myöhemminkin.   

Nykypäivän työelämässä on yhä vähemmän ammatteja, joissa pärjää peruskoulupohjalla. Siksi meidän tulee varmistaa, että nuoret löytävät väyliä koulutukseen myös peruskoulun jälkeen. Ratkaisuna voisi olla esimerkiksi omatahtinen toisen asteen koulutus, joka auttaisi silloin, kun koulunkäynnin valmiudet ovat heikot. 

Yhteiskunnan on investoitava koulutukseen ja osaamiseense on suomalaisen yhteiskunnan valtti globaalissa kilpailussa. Koulutuksesta tehtävät leikkaukset ovat lyhytnäköistä politiikkaa. 

Voitko sinä olla esimerkki hyvästä työelämästä? 

Nuorten tulee saada positiivisia kokemuksia työelämästä mahdollisimman varhain. Työelämään tutustumisjaksot, kesätyöt ja yritysten vierailut kouluissa ovat arvokkaita tilaisuuksia tehdä työelämää kutsuvaksi. Jokainen meistä voi nuoria kohdatessaan olla se merkityksellinen ihminen, joka saa sanoillaan tai olemuksellaan työelämän näyttäytymään kiinnostavana ja antoisana. 

Työ on muutakin kuin keino ansaita rahaa. Työssä saa tuntea itsensä tarpeelliseksi ja kokea kuuluvansa yhteiskuntaan. Työ ei ole vain puurtamista. Se on myös väylä onnistumisen kokemiseen. Työssä menestyminen voi paikata itsetunnon aukkoja, joita aiemmat elämänkokemukset ovat saattaneet aiheuttaa.  Niin yrityksissä kuin koko yhteiskunnassa on aktiivisesti etsittävä keinoja, joilla mahdollisimman moni nuori pääsee hyvien työelämäkokemusten äärelle.

Timo Ritakallio
Pääjohtaja
OP-ryhmä

Blogi 13.5.2019


Arki ensin -ohjelmaan mukaan lähteneet vaikuttajat kertovat blogissamme ajatuksistaan. Keskustelu on tärkeää, ja kriittisetkin huomiot ovat tervetulleita, jotta voimme kehittää ohjelmaa paremmaksi. Arki ensin ei saa jäädä vain sanoiksi. Se on vietävä konkretiaan, teoiksi.
Tervetuloa mukaan keskustelemaan sosiaalisessa mediassa: #arkiensin