Henkilökohtainen vastuu ja konkreettiset teot

Miten nousta suomalaisesta sudenkuopasta maailman kärkeen? Onnistuneilla läpimurroilla on yksi yhteinen tekijä.

Lukemattomat ulkomaiset kollegani ovat kysyneet syitä ja selityksiä, miksi asunnottomuus on Suomessa viime vuosina koko ajan laskenut, toisin kuin useimmissa Euroopan maissa. Monet tuntevat jo PAAVO-ohjelmissa lanseeratun Asunto ensin -periaatteen. Mutta kysymykset jatkuvat.

Mikä selittää Asunto ensin -mallin onnistuneen läpimurron?

On helppo luetella muutamia keskeisiä tekijöitä: vahva poliittinen tahto, laajapohjainen kumppanuus, konkreettiset mitattavat tavoitteet, yhteinen jaettu toteutus- ja rahoitusvastuu. On kuitenkin vielä yksi ilmeinen ja kaikkein tärkein tekijä: arvopohja. Suomi on pieni maa, eikä meillä ole varaa jättää ketään ulkopuolelle. Kaikista on pidettävä huolta, kaikki on pidettävä mukana.

Tämä sama eetos on keskeinen ajuri myös Arki ensin -ohjelman taustalla. Siksi tähän ohjelmaan on ollut niin helppo sitoutua ja solahtaa mukaan. On näillä kahdella konseptilla paljon muutakin yhteistä. Asunto ensin ei onnistu ellei arki ole kuosissa eikä Arki ensin onnistu, jos asuminen ei ole kunnossa.

Arkea onnellisten tähtien alla

Monessa suhteessa Arki ensin -ohjelma on syntynyt onnellisten tähtien alla. Kun Me-säätiö on ohjelman keskeinen aloitteentekijä, voi olla varma, että rima on asetettu korkealle konkreettisten tulosten ja vaikuttavuuden osalta. Arki ensin -ohjelman toteutukselle luovat hyvät edellytykset myös ainutlaatuinen tietopohja ja data-analyysit.  On ollut hienoa nähdä, miten vaikuttava joukko innostuneita ja asiantuntevia ihmisiä on jo nyt sitoutunut toteuttamaan ohjelmaa ja tukemaan sitä.

Malttamattomana mietin jo seuraavaa vaihetta. Miten kaikki tämä positiivinen energia ja innostus kanavoituu nuorten elämää hyödyttäviksi asioiksi?

Maailmaa muuttava konkretia

Yksinkertaisesti on kyse kahdesta asiasta: konkreettisista teoista ja henkilökohtaisesta vastuusta. Nyt ei ole kyse hyvää tarkoittavasta, mutta helposti abstraktiksi jäävästä yhteisestä vastuusta. Kun vastuuta on jakamassa muitakin, voi syntyä illuusio siitä, että oma henkilökohtainen vastuuni olisi jotenkin vähäisempi.

Ei, nyt puhutaan henkilökohtaisesta vastuusta, vahvassa maksimaalisessa merkityksessä. On kysyttävä, mitä juuri minä voin tehdä.

Vain maksimaalisen henkilökohtaisen vastuun kautta syntyy muutosta. Se vastuu konkretisoituu teoissa, kohtaamisissa, pienissä hyvissä kertomuksissa, joista kasvaa jotain suurempaa.

Kukaan ei ole tätä henkilökohtaisen vastuun ajatusta ilmaissut paremmin kuin Emmanuel Levinas: ”Sanoa: Tässä olen. Tehdä jotain jonkun toisen hyväksi. Antaa. Olla ihminen, siitä on kyse.”

Juha Kaakinen
Toimitusjohtaja
Y-säätiö
Kiertää maailmalla kertomassa suomalaista Asunto ensin -menestystarinaa.

Kuva: Y-Säätiö / Kirsi Tuura

Blogi 30.4.2019


Arki ensin -ohjelmaan mukaan lähteneet vaikuttajat kertovat blogissamme ajatuksistaan. Keskustelu on tärkeää, ja kriittisetkin huomiot ovat tervetulleita, jotta voimme kehittää ohjelmaa paremmaksi. Arki ensin ei saa jäädä vain sanoiksi. Se on vietävä konkretiaan, teoiksi.
Tervetuloa mukaan keskustelemaan sosiaalisessa mediassa: #arkiensin