Ehkäisyn maksuttomuus antaa useammalle mahdollisuuden huolehtia itsestä

Jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus pitää itsestä huolta parhaalla mahdollisella tavalla. 

Vuonna 1997 syntyneitä tarkastellut THL:n ja Nuorisotutkimusverkoston raportti kuvaa Suomea maana, jossa perhetausta vaikuttaa merkitsevästi kunkin lapsen ja nuoren mahdollisuuksiin.

Perheen köyhyys, vanhempien matala koulutustaso ja pitkittynyt toimeentulotuen tarve lisäsivät raportin mukaan riskiä monenlaiselle huono-osaisuudelle. Perhetausta vaikuttaa myös seksuaaliterveyteen.

Abortin tehneiden tai teini-iässä vanhemmaksi tulleiden nuorten taustalta löytyy paljon yhdistäviä tekijöitä, kuten vanhempien ero, matala koulutustaso, toimeentulotuen tarve tai psyykesairaus.

Ilmainen ehkäisy säästää inhimillisesti ja taloudellisesti

Raskauden ehkäisyssä onnistuminen edellyttää motivaatiota ja itsearvostusta, tietoa ja taitoja, palveluiden ja ehkäisyvälineiden saavutettavuutta. Yksi konkreettinen este ehkäisyn käyttöönotolle ovat sen kustannukset. 

Hormonaalinen ehkäisy ei kuulu Kela-korvauksen piiriin, vaan kustannukset jäävät kokonaisuudessaan käyttäjälle. Tehokkaimpien menetelmien, eli ehkäisykapseleiden ja -kierukoiden, 150–170 euron kertakustannus sulkee monen nuoren kohdalta nämä vaihtoehdot pois, vaikka ne loppujen lopuksi tulisivat pitkän käyttöikänsä aikana esimerkiksi e-pillereitä edullisemmaksi.

Muutamassa kymmenessä Suomen kunnista tarjotaan raskauden ja seksitautien ehkäisyvälineet nuorille maksutta. Toiminta on osoittautunut vaikuttavaksi. Frida Gyllenbergin tutkimusryhmän julkaisemat tulokset osoittivat, että Vantaalla maksuttomien pitkäaikaisten ehkäisymenetelmien tarjonta lisäsi parissa vuodessa ehkäisyn käyttöä merkittävästi ja raskauden keskeytysten määrä vastaavasti väheni, alle 20-vuotiaiden kohdalla jopa lähes 40 prosenttia. 

Vantaan tuloksista voi päätellä, että Suomessa on joukko nuoria, joilla on tarve ehkäisylle, mutta joiden on ollut vaikeaa syystä tai toisesta tätä tarvetta toteuttaa. Kun rakenteita muutetaan ja poistetaan korkean hinnan muodostama konkreettinen este ehkäisyn käytöltä, parantuu käyttöönotto, millä taas on suora vaikutus aborttien määrään.

Jokaiselle mahdollisuus pitää itsestään huolta

Jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus pitää itsestä huolta parhaalla mahdollisella tavalla. Perhetaustan antamat lähtökohdat elämälle eivät saa ratkaista, miten oikeus suojautua suunnittelemattomalta raskaudelta kunkin kohdalla toteutuu. 

Antti Rinteen hallitusohjelmassa on kirjaus maksuttomasta ehkäisystä. Tavoite on toteuttaa hallituskauden aikana valtakunnallinen kokeilu alle 25-vuotiaille. Tulosten perusteella päätetään kokeilun vakinaistamisesta vaalikauden lopulla.

Kirjaus on odotettu ja tervetullut askel kohti nuorten terveyserojen kaventamista ja ylisukupolvisen huono-osaisuuden kierteen katkaisemista. Kuitenkaan pelkät maksuttomat ehkäisyvälineet eivät riitä, vaan rinnalle tarvitaan yhä laadukasta ehkäisyneuvontaa, sekä seksuaalikasvatusta.

Miila Halonen
nuorisolääkäri

 

Blogi 14.6.2019


Arki ensin -ohjelmaan mukaan lähteneet vaikuttajat kertovat blogissamme ajatuksistaan. Keskustelu on tärkeää, ja kriittisetkin huomiot ovat tervetulleita, jotta voimme kehittää ohjelmaa paremmaksi. Arki ensin ei saa jäädä vain sanoiksi. Se on vietävä konkretiaan, teoiksi.
Tervetuloa mukaan keskustelemaan sosiaalisessa mediassa: #arkiensin