Arki on kirjava ja rosoinen

Me Turussa tavoittelemme sitä, että jokaisella turkulaisella olisi hyvä elää ja asua kotikaupungissaan. Että jokaisella nuorella olisi usko tulevaisuuteen. Mistä hyvinvointi ja tulevaisuususko oikeastaan koostuvat?

Siitä, että lapset ja nuoret saavat tukea vanhemmiltaan erilaisissa elämän asioissa. Siitä, että vanhemmat tukevat heidän koulunkäyntiään, ovat kiinnostuneita lastensa asioista, ohjaavat ja huolehtivat heistä. Lapset tulevat kuulluiksi, ja heidän asioistaan keskustellaan. Heillä on mahdollisuus onnistua opiskeluissaan, kokea tärkeitä ihmissuhteita, solmia ystävyyksiä ja harrastaa.

Turvalliset aikuiset ovat lasten ja nuorten elämän peruspilareita. Heidän tehtävänsä on asettaa rajoja ja rakastaa ehdoitta. Tärkeä osa turvallisuuden tunnetta on tavallinen perhearki. Se, että vanhemmilla on voimia olla lastensa apuna ja tukena. Monenlaiset asiat lapsen perhetaustassa vaikuttavat siihen, millaiseksi hänen tiensä tulevaisuudessa muodostuu.

Ymmärrettävä arkisia haasteita

Joskus voi olla vaikeaa ymmärtää, kuinka arkisista asioista perheillä voi olla puute. Joissakin kodeissa lasketaan päivittäin, riittääkö raha ruokaan. Ylimääräisiin menoihin, kuten harrastuksiin, ei välttämättä ole rahaa. Köyhyyden lisäksi huono-osaisuus voi tarkoittaa muun muassa heikkoa terveyttä, koulupudokkuutta ja osattomuutta työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa laajemmin. Työllistymisen tukeminen ja työpaikan löytyminen ovat merkittävä apu toimeentulon vaikeuksiin ja oman elämän hallintaan.

Asioiden hoitamatta jättäminen johtaa pahimmillaan kalliisiin palvelukierteisiin. Meidän tulee kiinnittää enemmän huomiota vaikuttaviin, ennaltaehkäisevään toimenpiteisiin. Tutkimuksista tiedämme, että ongelmien ennaltaehkäisemisen keinoista vaikuttavimpina nousevat esille perheiden varhainen tuki ja lasten kouluvalmiuksien tukeminen.

Arki ensin kuntoon

Meidän tehtävämme – päättävässä asemassa olevina – on varmistaa, että ammattilaiset käyttävät hyvinvoinnin mittareita johdonmukaisesti, ovat tietoisia vaikuttavista toimintamalleista ja saattavat perheet tarvittaessa palveluiden piiriin. Tiedämme myös hyvin, että tiedonkulussa eri palveluiden ja ammattilaisten välillä on aina parannettavaa.

Olen vakuuttunut siitä, että kunnissa me osaamme ja pystymme tukemaan perheitä, jotka tukea tarvitsevat. On kuitenkin rehellistä todeta, että vuosikymmenten saatossa muodostunut ammatillinen järjestelmämme ei aina ole parhaimmillaan tunnistamaan lapsiperheen arjen koko kirjoa ja rosoisuutta. Lähdetään kehittämään palveluitamme arjen näkökulmasta. Kun arki on kunnossa, muutkin elämänalueet parantuvat.

Minna Arve
Turun kaupunginjohtaja

Blogi 14.5.2019


Arki ensin -ohjelmaan mukaan lähteneet vaikuttajat kertovat blogissamme ajatuksistaan. Keskustelu on tärkeää, ja kriittisetkin huomiot ovat tervetulleita, jotta voimme kehittää ohjelmaa paremmaksi. Arki ensin ei saa jäädä vain sanoiksi. Se on vietävä konkretiaan, teoiksi.
Tervetuloa mukaan keskustelemaan sosiaalisessa mediassa: #arkiensin