Me-säätiö
Me-säätiö tekee työtä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisemiseksi sekä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Me-säätiö on Ilkka Paanasen ja Mikko Kodisojan vuonna 2015 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on on vähentää yhteiskunnallista eriarvoistumista ja syrjäytymistä. 

Säätiö edistää ja tuottaa erityisesti lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä yhdenvertaisuutta edistävää toimintaa, teknologiaa ja hankkeita. Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet hyvään elämään, perhetaustasta tai muista lähtökohdista riippumatta.

Uskomme, että teknologia tukee syrjäytymisen vastaista ja eriarvoistumista vähentävää työtä. Edistämme, kehitämme ja hyödynnämme sellaista teknologiaa, joka tavoittaa paremmin ne lapset ja perheet, joilla on korostunut riski joutua yhteiskunnan ulkopuolelle, ja joka auttaa meitä vaikuttavuuden ymmärtämisessä, mittaamisessa ja todentamisessa.