Teemme työtä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisemiseksi sekä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Me-säätiö on Ilkka Paanasen ja Mikko Kodisojan vuonna 2015 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on vähentää yhteiskunnallista eriarvoistumista ja syrjäytymistä. 

Säätiö edistää ja tuottaa erityisesti lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä yhdenvertaisuutta edistävää toimintaa ja teknologiaa. Tavoitteenamme on auttaa tarjoamaan lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet hyvään elämään, perhetaustasta tai muista lähtökohdista riippumatta.

Uskomme, että teknologia tukee syrjäytymisen vastaista työtä ja auttaa vaikuttavuuden ymmärtämisessä, mittaamisessa ja todentamisessa. Toimivien työkalujen ja mittareiden avulla autamme kolmannen sektorin toimijoita tavoittamaan paremmin ne lapset ja perheet, joilla on korostunut riski joutua yhteiskunnan ulkopuolelle.

lue lisää