Me olemme säätiö, jonka mielestä maailmassa ei pitäisi olla ‘meitä’ tai ‘heitä’. On vain me.

Tavoitteenamme on vähentää lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä ja eriarvoistumista Suomessa. Jokaisella lapsella ja nuorella pitäisi olla perhetaustasta riippumatta tasavertaiset mahdollisuudet turvalliseen kasvuun ja kehitykseen sekä hyvään elämään. Säätiömme pääasiallinen tarkoitus on tukea tämänkaltaisia yhdenvertaisuutta edistäviä hankkeita. Tämän lisäksi tuemme ympäristönsuojelua Suomessa.

Perustajamme Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja ovat molemmat sarjayrittäjiä, jotka ovat olleet mukana perustamassa muun muassa Supercell- ja Sumea-peliyrityksiä sekä rahoittamassa suomalaisia kasvuyrityksiä Lifeline Ventures -rahaston kautta.

Me-säätiö on rekisteröity keväällä 2015.

Minkälaisia hankkeita haluamme tukea?

Ihannehankkeemme täyttää seuraavat kriteerit:

  • Tavoitteena maailman paras. Mitä ikinä hankkeessa tehdäänkin, sen pitää olla maailmanlaajuisestikin katsottuna poikkeuksellisen korkealaatuista. Huippulaatu on kaiken toimintamme lähtökohta.
  • Iso vaikutus ja skaalautuvuus. Jokainen hankkeemme tavoittelee mahdollisimman isoa vaikutusta; sen pitää koskettaa mahdollisimman monen ihmisen elämää. Mahdollisimman usein onnistunut hanke pitäisi pystyä monistamaan jolloin vaikutus moninkertaistuu.
  • Tavoitehakuisuus ja mitattavuus. Hankkeella pitäisi olla selkeät tavoitteet, jotka ovat mahdollisimman tarkasti mitattavissa.
  • Kokeileminen ja riskinotto. Kokeilemme mielellämme uutta. Lähdemme mielellämme mukaan korkean riskin hankkeisiin, joissa yritetään löytää aivan uudenlainen ratkaisu olemassaolevaan ongelmaan, esimerkiksi uudenlaisen teknologian tai toimintatavan kautta. Me emme pelkää epäonnistumisia. Vain niiden kautta voimme kehittää jotain uutta!
  • Yhteistyö. Vaikutus maksimoidaan, kun mahdollisimman monta toimijaa tekee yhdessä saman tavoitteen eteen töitä. Pyörää ei kannata yrittää keksiä uudelleen, ja siksi esimerkiksi kuntien mukanaolo on useimmissa hankkeissa täysin korvaamatonta.

Tuettavat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi:

  • palveluntarjoamiseen
  • tutkimukseen
  • opetukseen
  • teknisiin ratkaisuihin.

Miten haen tukea?

Olemme kiinnostuneita rakentamaan vaikuttavia ohjelmia lasten ja nuorten syrjäytymisen vähentämiseksi uusien kumppanien kanssa, mutta tällä hetkellä emme valitettavasti voi ottaa vastaan uusia yhteistyöehdotuksia. Pieni tiimimme keskittää kaiken energiansa strategiamme mukaisiin, räätälöityihin hankkeisiin.

Vastuullinen sijoittaminen

Me-säätiön sijoitustoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota sijoitustoiminnan vastuullisuuteen. Perinteisten taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden valinnassa korostuvat yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan (Environmental, Social, Governance, ”ESG”) liittyvät asiat.

Me-säätiö voi myös toimia sijoittajana SIB–hankkeissa (Social Impact Bond, ”SIB”), joilla tavoitellaan positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia varsinaisten sijoitustuottojen lisäksi.

Mahdollisten ulkoisten varainhoitajien valinnassa painotetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamista osana varainhoitajan sijoitusprosessia. Varainhoitajilta myös edellytetään YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittamista.

Me-säätiö haluaa edistää vastuullisen sijoittamisen periaatteiden huomioimista sijoitustoiminnassa ja pyrkii verkostoitumaan muiden alan toimijoiden kanssa.

Hallitus ja toimitusjohtaja

Me-säätiötä johtaa hallitus, joka huolehtii, että säätiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty ja että säätiön sääntöjen mukainen tarkoitus toteutuu. Hallitus määrittelee säätiön strategian. Hallitus on nimittänyt Me-säätiön toimitusjohtajaksi Ulla Nordin 1.12.2015 alkaen.

Me-säätiön toiminnasta vastaavat säätiön toimitusjohtaja ja hallitus.

Säätiön toimitusjohtaja

Ulla Nord

Hallitus

Mikko Kodisoja, puheenjohtaja

Ilkka Paananen, varapuheenjohtaja

Sirkku Soini

Tilintarkastaja

Säätiön tilintarkastajana toimii KHT Heidi Vierros.

Jäsenyydet

Olemme Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen. Neuvottelukunta on apurahoja jakavien säätiöiden ja rahastojen yhteistyöelin, ja sen jäsenet noudattavat hyvää säätiötapaa.

ME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT