Itä-Suomen yliopiston hyvinvointisosiologian professori Juho Saari johtaa hanketta, joka analysoi pitkittyneen huono-osaisuuden rakenteita ja etsii uusia malleja syrjäytymiskierteiden tehokkaaseen ratkaisemiseen. Tutkimuksessa kartoitetaan useamman sukupolven ajan sosiaaliturvalla eläneitä ja lastensuojelupalveluita käyttäneitä sukuja ja perheitä. Erityistä huomiota kiinnitetään elämänmahdollisuuksia heikentäneisiin ankkuri- ja avaintapahtumiin.

”Hanke on tärkeä lisä Itä-Suomen yliopiston huono-osaisuuden notkelmien tutkimuksessa. Tiedämme jo varsin paljon, mitä elämä näissä notkelmissa on, mutta emme tiedä tarpeeksi siitä, mistä ihmiset niihin tulevat ja miten niistä pääsee pois”, toteaa hanketta johtava professori Saari.

Tavoitteena on hyödyntää konkreettisesti huono-osaisuuden katkaisemisen kannalta tärkeitä löydöksiä. Tutkimus tehdään yhteistyössä Helsingin, Kuopion ja Vantaan kaupunkien kanssa.

Miksi Huono-osaisuuden rakenteet ja ratkaisu -tutkimus?

”Pitkittynyt huono-osaisuus ja syrjäytyminen ovat vakavia ongelmia Suomessa, ja Me-säätiö haluaa olla mukana niiden ratkaisemisessa. Uskomme, että hanke tuo arvokasta tietoa uusien, tehokkaampien mallien kehittämiseksi erityisesti meille tärkeillä alueilla eli lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymisen ehkäisemisessä”, Nord sanoo.