SUHO tutkimushanke

Ylisukupolvinen huono-osaisuus

Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari johtaa tutkimushanketta, jossa paikannetaan pitkittyneeseen huono-osaisuuteen johtavia peruspolkuja, analysoidaan ketjuuntuneen huono-osaisuuden mekanismeja ja etsitään uusia työ- ja toimintamalleja huono-osaisuuden torjumiseksi ja syrjäytymiskierteiden katkaisemiseksi.

 

Tutkimuksessa kartoitetaan ylisukupolvisesti aikuissosiaali- ja lastensuojelupalveluiden piirissä olleiden henkilöiden elämänkulkujen kautta huono-osaisuuden kasautumiseen ja myönteisiin siirtymiin liittyviä tapahtumia. Erityistä huomiota kiinnitetään elämänmahdollisuuksia heikentäneisiin ankkuri- ja avaintapahtumiin.

 

”Hanke on tärkeä lisä aiempaan huono-osaisuuden notkelmiin kohdistuvaan tutkimukseen. Tiedämme jo varsin paljon, mitä elämä näissä notkelmissa on, mutta emme tiedä tarpeeksi siitä, mistä ihmiset niihin tulevat ja miten niistä pääsee pois”, toteaa hanketta johtava professori Saari.

 

Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin, Espoon, Kuopion ja Vantaan kaupunkien kanssa. Ensisijaisena tutkimusaineistona käytetään aikuissosiaalityön ja lastensuojelun asiakkaiden elämänkerrallisia haastatteluja, jonka lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään erilaisia asiakirja- ja rekisteriaineistoja.  Ylisukupolvinen huono-osaisuus –hankkeen tutkimustuloksista kuullaan hankkeen loppuraportin valmistuessa alkusyksystä 2018.

  

Me-säätiö mukana mahdollistamassa tutkimusta

 

”Pitkittynyt huono-osaisuus ja syrjäytyminen ovat vakavia ongelmia Suomessa, ja Me-säätiö haluaa olla mukana niiden ratkaisemisessa. Uskomme, että hanke tuo arvokasta tietoa uusien, tehokkaampien mallien kehittämiseksi erityisesti meille tärkeillä alueilla eli lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymisen ehkäisemisessä”, Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord sanoo.