Mahdollisuus lapselle ry

Poikkeavasti kehittyvien lasten ja nuorten vanhempainyhdistys on kehittänyt uuden suomalaisen kotikuntoutusmuodon. Tavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria kehittymään kykyjensä mukaan sekä tukea vanhempia ja edistää koko perheen elämänlaatua. Pieni yhdistys, jossa työskentelee vain muutama palkattu työntekijä.

Miksi Mahdollisuus lapselle ry?

Mahdollisuus lapselle ja Poke-kuntoutus ovat oiva esimerkki siitä, miten yhdessä tekemällä ja kehittämällä saadaan paljon aikaan. Poke-kuntoutusta on ollut kehittämässä lukuisa joukko alan asiantuntijoita vapaaehtoisvoimin. Kuntoutus on mahdollistanut usealle lapselle arjen paremman sujumisen.

Uusi suomalainen kotikuntoutusmuoto PoKe (Poikkeavasti kehittyvät)

Yhdistyksessä toimiva moniammatillinen tiimi on kehittänyt suomalaisen kotikuntoutusmuodon PoKe (poikkeavasti kehittyvät), joka perustuu uusimpaan neurofysiologiseen tietoon hermoston ja aivojen välisistä yhteyksistä. PoKessa on tällä hetkellä yli 600 tutkittua harjoitetta, joista PoKe-klinikalla kootaan yhdessä perheen kanssa lapselle yksilöllinen kotiohjelma, jota toteutetaan lyhyinä harjoitteina lapsen arjessa.

Tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle erityislapselle ja perheelle pääsy PoKe-konsultaatioon. Hakuprosessi käynnistetään välittömästi ja ensimmäiset klinikat toteutetaan tammikuussa 2016. Hakuprosessissa haetaan perheitä vuoden kestävään kuntoutukseen ilman ikä-, diagnoosi- tai asuinpaikkarajoitetta.

Uusi toiminnan huone

Toiminnan huoneessa lapset ja nuoret harjoittelevat tavoitteellisesti ja monipuolisesti itsenäisen elämän käytännön perustaitoja. Tavoitteena on, että erityislapsi saavuttaa taitoja, joiden avulla hän pystyy integroitumaan yhteiskuntaan mahdollisimman hyvin kykyjensä mukaan. Kaikki toiminta perustuu käytännön kautta tekemiseen, jolloin lapsi on itse toimijana. Ryhmät ovat pieniä, 4-6 henkilöä, millä varmistetaan henkilökohtainen ohjaaminen ja samalla harjoitellaan sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Osallistujan, joka tarvitsee kokoaikaista valvontaa, tulee ottaa oma avustaja ryhmiin mukaan.

Ryhmätoiminnan lisäksi on mahdollisuus yksilöohjaukseen. Koulujen loma-aikoina järjestetään päiväleiritoimintaa eri teemoilla. Toiminnan huone on monialainen, multisensorinen, käytännönläheinen oppimispaikka- ja ympäristö, joka mahdollistaa toiminnan lisäksi osallistumisen, yhteistoiminnan, kommunikoinnin ja kohtaamisen.