Me-talo

Me-talo – jossa jokaisella on tulevaisuus

Rakennamme yksi talo kerrallaan parempaa maailmaa, jossa kenenkään ei tarvitse jäädä yksin ja syrjäytyä. Tarjoamme alueen asukkaille paikan osallistua, innostua, harrastaa, työllistyä sekä olla iloksi ja hyödyksi.

Tuotamme yhdessä kumppaniemme kanssa kaikille avoimen ja helposti saavutettavan yhteistoimintatilan. Kokoamme alueen eri tahot – julkiset palvelut, järjestöt ja yritykset – kehittämään toimintaa, joka nousee alueen asukkaiden toiveista ja tarpeista.Me-säätiö kutsuu parhaaksi tunnistamansa yhteistyökumppanit pystyttämään me-taloja eri puolille Suomea – kuntiin ja asuinalueille, joissa me-taloja eniten tarvitaan. Me-talo tarjoaa alueen kaikille toimijoille uudenlaisen kokeilujen alustan.

Kokeilemalla voimme arvioida, toimivatko kehitetyt ratkaisut vaiko eivät. Jos toimivat, niin hienoa. Elleivät toimi, mietitään jotain uutta, ja kokeillaan uudelleen. Uskomme että yhdessä toimimalla saamme merkittävästi suuremmat vaikutukset. Seuraamme ja arvioimme jatkuvasti, teemmekö oikeita asioita ja olemmeko oikealla tiellä syrjäytymisen poistamiseksi alueella.

Jokaisella on kykyjä

Uskomme, että vaikuttavin tapa katkaista lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymiskierre on mahdollistaa toimintaa, joka tavoittaa kaikki ja innostaa osallistumaan. Yhdessä tekeminen, oppiminen, harrastaminen ja liikkuminen tuottavat merkityksellistä arkea.

Me-talon työote perustuu vahvaan vuoropuheluun, dialogisuuteen. Uskomme käytännön tekemiseen ja uudenlaisiin kokeiluihin. Emme pelkää ottaa riskejä emmekä epäonnistua, koska vain rohkeasti kokeilemalla voimme löytää tehokkaita ja vaikuttavia ratkaisuja auttaa ja tukea toisiamme. Me-talossa jokaisen ideoilla on painoa ja kaikenlaista tekemistä arvostetaan. Pyrkimyksenä on, että me-taloissa kehitetyt ideat kasvavat itseään ja aluettaan suuremmiksi ratkaisuiksi syrjäytymistä vastaan.